Har du behov for, at få luft for noget, at sætte ord på følelser og tanker, og få en faglig og menneskelig respons, for med den indsats, at komme af med psykiske gener, som Depression, Angst, Stress, eller lavt selvværd. Og for lettere at kunne være den du er. Vigtige fokus er - psykologisk faglig forståelse, anerkendelse, glæde, at kunne være den man er, stærkere evne til lykke, og lettere adgang til de ting og ønsker der interesserer og giver mest glæde.​

Thomas R. J. Andersen

Gestaltterapeut, Oplevelsesorienteret

Psykoterapeut, og Parterapeut.​

Vordingborgvej 34

4600 Køge.
Tlf.:
26 85 00 97

E-mail: ditjeg@ditjeg.dk​

Uddannelse

Fireårig Uddannelse i Gestaltterapi, psykologi, Oplevelsesorienteret psykoterapi, Par- og Familieterapi, og eksistentiel psykoterapi (2002-2006), på Psykoterapeutisk Institut København.

Før da, karriere i et kreativt felt for reklamebran-chen, 1991-2003.

Parterapi og individuel samtaleterapi i Køge

Ved Gestaltterapeut og Oplevelsesorienteret Psykoterapeut Thomas R.J. Andersen

Parterapi er et sted, at tale om ting som er svære, at tale om derhjemme.

Parterapi er et sted, hvor klienten med det samme mærker, at det er trygt, at sætte ord på egen sårbarhed.

Parterapi, er et sted hvor man kan sætte ord på konflikt- mønster, for at kunne udvikle sig et skridt op, og begge have mere respektgivende væren.

Parterapi er sted, der er som en båd, hvor man bevæger sig hen til en by, som er endnu mere som begge kan li.

Parterapi kan handle om forskellige ting fra par til par, og så er der temaer som ofte er gengangere. 

Fra for stor sårbarhed, ikke go nok kommunikation, utroskab og ønsket om at kunne hele såret tillid, konflikter i forhold til børneopdragelse, ønske om mere nærvær og nærhed. Og så kunne der nævnes en 7-8 ting mere.

Men vigtigst, parterapi er et sted, hvor klienten med det samme mærker, at her kan jeg være tryg, her kan jeg vise min sårbarhed, og her vil jeg gerne lære noget nyt. Og så er det et sted, hvor der faktisk bliver talt om de flotteste ting, på en inspirerende måde der ændrer.

Det flotteste jeg oplever er, at kærligheden nærmest altid synes at blive lidt mere fri, eller tykkere.

En begavet mand i et par, sagde for nylig, at han havde været meget glad for det, at det havde været som, at få et lods i røven, på den gode måde. Og at det gjaldt dem begge. Konen svarede også, at hun havde været glad for samtalerne, og det tryggere, kærligere, og sjovere samvær derhjemme.

Selvom der er frustration og ked af det hed, så synes jeg det er spændende samtaler, som allerede fra første gang, ændrer til glæde, og til stor interesse for mere helet, fornuftig, modig, og mere nærværsgivende væren.

Jeg har de sidste 11 år hjulpet lidt mere end 175 par. Dette via faglighed, psykologisk indsigt, erfaring, men måske også via mit Selvs farver.

Jeg synes jeg får en rigtig god respons. Og hvis der er interesse, så har en række klienter været meget elskværdige, at skrive lidt om hvad de har fået ud af det. Disse kan læses under menuen Klienters erfaringer.

Hvis du har et spørgsmål er du altid velkommen til at ringe.

                                    Vh, Gestaltterapeut og Oplevelses-                                     orienteret Psykoterapeut                                                                  Thomas R.J. Andersen. 

Nb. Udover parterapi, hjælper jeg klienter af med bl.a. Depression, Angst, Stress, usikkerhed og lavt selvværd, og Spisestyring, i individuel terapi.    

 

  • Vil du gerne af med Depression, Angst, eller lavt humør, uden brug af Farmaceutika (angst dæmpende medicin eller lykkepiller).
  • Jeg har god erfaring med (nu 11 år), at hjælpe klienter med, at komme af med gener som, Depression, Angst (herunder Panikangst, neurotisk angst, og dødsangst), Stress, Lavt selvværd og usikkerhed, og Spisestyring.                 Min oplevelse er, at jeg kan hjælpe klienter til heling og udvikling, og til en god og givende følelse og væren, på 5-10 samtaler.
  • Jeg har også god erfaring med, at tale lidt bredere, i forhold til udfordringer, livskriser, og de muligheder og temaer der kunne bruge både sparring og spørgsmål.  
  • Jeg synes jeg får god respons fra klienter.             Læs evt. mere under menupunkterne, eller under menupunktet Klienters erfaringer.
  • Hvis du har et spørgsmål er du meget velkommen til at ringe,

        VH. Gestaltterapeut og Oplevelsesorienteret

        Psykoterapeut Thomas R.J. Andersen.

Parterapi/Parrådgivning

At få lov at brokke sig, uden at den anden med det samme forsvarer sig, eller kommer med modangreb. En af grundene til at man kan tåle det, er at man er taget derhen sammen. At sætte ord på følelser der bliver ramt, det som irriterer, forstå hinanden bedre, og gode ønsker, i et frirum, hvor terapeuten hører begge, spørger om, og rådgiver om, er en styrkende og interessant vej til den gode have.

Noget af det gode er, at tale om de ting, sætter kærligheden mere fri, til nærhed, til at se den anden, og til at give.​

Læs evt. mere

Angst, Panikangst, og fobier

​Angst helbredes oftest ved, at terapeuten støtter klienten til, at sætte ord på erfaringer, følelser, og tanker. At det indre får plads og forståelse. Ofte støtte også til at sætte ord på delvist fortrængte påvirkninger. Således at man kan være mere af sig selv, og der er ikke er brug for angst. At Usikkerhed også på denne måde bliver reduceret.

Om Angst, og hvordan kommer jeg af med det​

Depression

​Sætte ord på og finde årsager. Og opleve anerkendelse og forståelse, befrier selvet for tristhed og depression. Dertil at Selvet/klientens natur, mere viser sig.

Læs mere specifikt om Depression

Læs mere bredt om Individuel terapi​

Når du er ramt af stress

​I behandling af Stress sættes der ord på arbejdets og hverdagens udfordringer.  Men det er oftest givende og effektivt, at sætte ord på usikkerhedsfølelse, idet den også styrer hvordan man kan stresse sig, og får Stress.  

Læs evt. mere

Usikkerhed, forkert/lav selvopfattelse

Usikkerhed, forkert selvopfattelse/for lav selvopfattelse. Ved at sætte ord på, sættes dit Selv fri, og du bliver den du er på en mere givende måde. Læs mere om usikkerhed og forkert selvopfattelse/lav selvopfattelse

Bredere om Individuel terapi/ændrende samtaler​

Spiseforstyrrelse

​Følelserne og årsagerne bag er ofte bl.a. skuffelser,

ikke at være forstået, sorgfølelse over ikke at være blevet set og taget sig af, i forhold til det som var forkert. Forkerte elementer i opdragelse. At føle sig forkert, eller alene.

At tale om årsager, og opleve omsorg og forståelse, ophæver behovet for spisestyrings enkle verden.

At tale om det heler usikkerhed.

Læs  evt. mere om spiseforstyrrelse 

​Psykoterapeut, individuel, Par- og Familieterapeut   |   Thomas R.J Andersen   |   Vordingborgvej 34   |   4600 Køge   |   Tlf.: 26 85 00 97   |   Mail: ditjeg@ditjeg.dk​