Har du behov for, at få luft for noget, at sætte ord på følelser og tanker, og få en faglig og menneskelig respons, for med den indsats, at komme af med psykiske gener, som Depression, Angst, Stress, eller lavt selvværd. Og for lettere at kunne være den du er. Vigtige fokus er - psykologisk faglig forståelse, anerkendelse, glæde, at kunne være den man er, stærkere evne til lykke, og lettere adgang til de ting og ønsker der interesserer og giver mest glæde.​

Thomas R. J. Andersen

Gestaltterapeut, Oplevelsesorienteret

Psykoterapeut, og Parterapeut.​

Vordingborgvej 34

4600 Køge.
Tlf.:
26 85 00 97

E-mail: ditjeg@ditjeg.dk​

Uddannelse

Fireårig Uddannelse i Gestaltterapi, psykologi, Oplevelsesorienteret psykoterapi, Par- og Familieterapi, og eksistentiel psykoterapi (2002-2006), på Psykoterapeutisk Institut København.

Før da, karriere i et kreativt felt i forhold til reklamebranchen, 1991-2003.

Parterapi og individuel samtaleterapi i Køge

Ved Gestaltterapeut og Oplevelsesorienteret Psykoterapeut Thomas R.J. Andersen

Parterapi handler ofte om:

At begge ønsker, at blive hørt mere, at få noget mere af det som passer den enkelte. Hvor det ofte istedet bli-ver til småkampe. Men hvor det lidt mere bør handle om at give, og modtage. 

Dertil handler det ofte om sårbarhed, næsten ikke at kunne tåle kritik, at det at blive ramt, og surheden kan blive ved i flere timer, og næsten ikke kan slippes.

Men dette kan et godt stykke hen ad vejen (eller hele vejen) heles og ændres, ved at sætte ord på sårbarhe-den og følelserne.

Dertil handler det ofte om specifik uhensigtsmæssig væren. Det kan være, at kommunikere bedre, lytte bedre, og få mod til en kærligere tone. At lære at kunne tale om noget vigtigt. Det kan også handle om for megen brug af pc og tablet.

Og det kan handle om at finde mere enighed i forhold til børnene. Og måske få nye brugbare måder. 

Det kan også handle om, at hjælpe med at finde lige det, der kan hele såret tillid, grundet utroskab.

Par oplever at samtaler hos en Parterapeut, er et rum hvor der ikke er brug for så hurtigt forsvar og modangr-eb, at her er det tydeligt, at styrken er, at kunne indrøm-me, og sætte ord på sårbarhed, og gode aftaler og ønsker. Og lære, og forstå at kærligheden kræver, at man lærer at gøre det bedre. Men det er en god og dejlig følelse, for det er jo en selv der bliver stærkere og bedre. 

  • Er du ramt af Depression, grå og triste tanker, og vil du gerne mærke glæde igen, lidt hurtigt, og være det gode der er dig.
  • Er du ramt af Stress, søvnbesvær og lavt humør.
  • Generes du af Angst.
  • Generes du af en spiseforstyrrelse/ spisestyring.
  • Vil du gerne have helet et lavt selvværd, og få mere givende glæde ved, at være netop den du er.
  • Vil du gerne sætte ord på noget der er vigtigt eller svært for dig, og få støtte til, at få mere ud af din gode vej. Eller sætte ord på sorg eller livsudfor-dringer. have hjælp til, at komme ind på en givende vej.
  • Jeg har god erfaring med på en menneskelig og faglig måde, at hjælpe klienter af med ovenstå-ende gener. Læs evt. m. under menupunkterne.

Parterapi/Parrådgivning

At få lov at brokke sig, uden at den anden med det samme forsvarer sig, eller kommer med modangreb. En af grundene til at man kan tåle det, er at man er taget derhen sammen. At sætte ord på følelser der bliver ramt, det som irriterer, forstå hinanden bedre, og gode ønsker, i et frirum, hvor terapeuten hører begge, spørger om, og rådgiver om, er en styrkende og interessant vej til den gode have.

Noget af det gode er, at tale om de ting, sætter kærligheden mere fri, til nærhed, til at se den anden, og til at give.​

Læs evt. mere

Angst, Panikangst, og fobier

​Angst helbredes oftest ved, at terapeuten støtter klienten til, at sætte ord på erfaringer, følelser, og tanker. At det indre får plads og forståelse. Ofte støtte også til at sætte ord på delvist fortrængte påvirkninger. Således at man kan være mere af sig selv, og der er ikke er brug for angst. At Usikkerhed også på denne måde bliver reduceret.

Om Angst, og hvordan kommer jeg af med det​

Depression

​Sætte ord på og finde årsager. Og opleve anerkendelse og forståelse, befrier selvet for tristhed og depression. Dertil at Selvet/klientens natur, mere viser sig.

Læs mere specifikt om Depression

Læs mere bredt om Individuel terapi​

Når du er ramt af stress

​I behandling af Stress sættes der ord på arbejdets og hverdagens udfordringer.  Men det er oftest givende og effektivt, at sætte ord på usikkerhedsfølelse, idet den også styrer hvordan man kan stresse sig, og får Stress.  

Læs evt. mere

Usikkerhed, forkert/lav selvopfattelse

Usikkerhed, forkert selvopfattelse/for lav selvopfattelse. Ved at sætte ord på, sættes dit Selv fri, og du bliver den du er på en mere givende måde. Læs mere om usikkerhed og forkert selvopfattelse/lav selvopfattelse

Bredere om Individuel terapi/ændrende samtaler​

Spiseforstyrrelse

​Følelserne og årsagerne bag er ofte bl.a. skuffelser,

ikke at være forstået, sorgfølelse over ikke at være blevet set og taget sig af, i forhold til det som var forkert. Forkerte elementer i opdragelse. At føle sig forkert, eller alene.

At tale om årsager, og opleve omsorg og forståelse, ophæver behovet for spisestyrings enkle verden.

At tale om det heler usikkerhed.

Læs  evt. mere om spiseforstyrrelse 

​Psykoterapeut, individuel, Par- og Familieterapeut   |   Thomas R.J Andersen   |   Vordingborgvej 34   |   4600 Køge   |   Tlf.: 26 85 00 97   |   Mail: ditjeg@ditjeg.dk​