Har du behov for, at få luft for noget, at sætte ord på følelser og tanker, og få en menneskelig og faglig respons. Lyttende, anerkendende, og medmenneskelig samtale, sammen med den faglige fundering og psykologisk indsigt (og f.eks. frugtbart helende psykoanalytiske teknikker, i følelsernes og erfaringernes rum). Og dertil mit fokus på skønheden i livet, skønheden inde i mennesket, og skønheden i det vi kan lave, skønheden i det vi ser, og skønheden i de handlinger vi kan gøre, giver glæde og er tilsammen en forståelsesgivende, helende og effektiv vej, til at komme af med Angst, Stress, depression, sårbart selvværd, spisestyring m.m. Der er nærmest ikke noget bedre, end at se et menneske der er holdt op med, at have angst ved at være i verden.​

Familieterapi & Børne terapi - Rådgivning til børn/unge i København

​Går dit barn eller unge dreng eller pige, med tristhed eller vrede, eller begyndende forstyrret selvværd. Og/eller måske problemer med skolen?


Jeg har god erfaring med både familieterapi og børne terapi, og jeg oplever at de helende og ændrende samtaler, ganske hurtigt modner et godt selvværd og tryghed, og det kan give en ny interesse for skole og fritid. Man kan komme langt med den rette rådgivning.

Familieterapi i Køge med hele familien eller kun barnet

Familieterapi er en måde til at give en anden (terapeuten) mulighed for, at høre bl.a. hvordan familien taler sammen, men også hvilke vaner der giver problemer. Nye og mere frugtbare måder prøves og aftales.

 forhold til børn der har problemer, er det centralt at der lyttes og tales i et trygt rum, hvor barnet oplever at blive hørt. Nogle gange er forældrene med, andre gange sidder de udenfor - og hvor barnet fornemmer at 'han vil bare høre om, sådan som det er - jeg behøver ikke være noget andet. Allerede dette er helende og konsoliderende for det gode i barnet.

Den rette rådgivning kan være løsningen på belastende oplevelser

En belastende oplevelse kan f.eks. være en skilsmisse eller sorg/frustration hos en af forældrene. Selv små negative oplevelser kan føre til uhentsigtsmæssig væren og dårligt selvværd. Dette bliver ofte til en spiral der filtrer sig ind i tanker, følelser, og handlinger. ​

Indelukkethed, uhentsigtsmæssig væren, og dårligt selvværd hos barnet/den unge, følger ofte mennesket, og fører i voksenlivet jævnligt til en negativ fastlåst væren, ​

vrede, ked af det hed, og depression. Derfor kan man sige, at det er en stor gave, at få helet og ændret på disse følelser og væren, mens man endnu er barn eller ung. ​

Jeg er glad for at opleve, at specielt hos børn kan denne ændring ske hurtigt, i løbet af 4-6 familieterapi samtaler. Forælderen er altid med første gang. De følgende gange er de enten med hele tiden, noget af tiden, eller de venter udenfor. Børn og unge over 16 år kan dog i princippet komme alene - hvis dette ønskes.

Klienterfaring med familieterapi og Familierådgivning

Vi blev af en lærer anbefalet at kontakte Thomas, idet vi synes at vores søn ikke så ud til at have det helt godt, eller helt let. Han var blandet ofte vred, i dårligt humør, og fik ikke lavet sine lektier. Vores søn sagde overraskende hurtigt ja til at tale med Thomas, måske fordi Thomas havde rådgivet mig til at sige, at sådan en samtale ikke handlede om andet end hvad min søn synes om tingene.

Han kom til fem samtaler hos Thomas, og jeg/vi må sige, at vi var meget glade for den forandring der skete. Vores søn fik sit gode humør tilbage, han var ikke længere agressiv i skolen, han holdt op med at drille, og han begyndte at lave sine lektier, hver dag, Efter at vi havde lavet nogle gode aftaler om dette, bl.a. at en os skal være tilstede. ​

Min mand og jeg er fra Irak. Men vores to børn er født i Danmark.
Vi har begge arbejde og er godt integreret. Men vi henvendte os til Thomas Andersen fordi vores søn ikke passede sin skole ordentligt, og også fordi at han var begyndt at se nogle andre drenge, som vi vidste flere gange havde lavet kriminalitet. Skoleinspektøren havde en brochure fra Thomas Andersen, og han sagde at det måske kunne hjælpe at tale med ham.


Vi var meget glade for den ændring samtalerne hos Thomas Andersen gav. Vi syntes at han talte godt med vores søn. Vores søn syntes at han forstod ham, og han syntes at det var godt at tale med ham om de ting vores søn syntes var svært. Vi var glade for at vores søn så hurtigt blev interesseret i at lave lektier. Og han kom til at tale bedre med sine lærere. Thomas Andersen fortalte ham hvad han skulle tale med sine lærere om.


Thomas Andersen gav også mig og min mand nogle gode råd. Om at tale med vores søn på en bedre måde.
Og så skulle en af os altid være der når vores søn skulle lave lektier.


Vi synes at vores søn nu er blevet en glad dreng. Han siger mere godt om skolen, og han har fået det godt med
hans klasselærer. Før vi kom havde vi mange skænderier, men nu taler vi for det meste meget bedre.
Vi er meget glade for at vores søn har det meget bedre.

Yasmin og Osman.​

​Klienterfaring: Jeg er mor til to voksne børn på 24 og 32 år. 

Jeg henvendte mig til Thomas fordi mine to børns kontakt til mig, længe har været fyldt med vrede, sår, og skuffethed.
Dette nok specielt pågrund af en skilsmisse, og fordi jeg kom til at bo meget langt fra dem. Udover at der var megen vrede og let
til irritation, specielt fra deres side, når vi 3-4 gange om året havde kontakt. Så kunne jeg også se, at det at jeg i nogen grad havde forladt dem, påvirkede deres følelser også i deres hverdag.

Jeg har i flere år ønsket, at vi kunne tale om det, at vi kunne få en bedre kontakt, og også ses mere. Men også fordi at mine to børn på mange måder er dygtige og velfungerende, men de skuffelser, sår og vrede de bærer rundt på, ved jeg generer dem på mange måder. Men jeg er ikke selv god til at tale om den slags. Jeg begynder hurtigt at forsvare mig. Og situationen er faktisk slet ikke blevet bedre de sidste år.


Derfor kontaktede jeg Thomas. Vi arrangede det sådan, at vi kunne komme to gange af to timer, idet vi alle kun var i Danmark i tre uger på samme tid. Jeg er meget glad for de ialt fire timer. Han gav ikke alene mine børn, og også mig mulighed for at sige mere end vi plejer. Men han kom også bagom tingene, specielt bag ved min måde og forsvar.

Vi talte også om min barndom og ungdom, og det var en meget rar følelse, og en forløsning, at få forståelse for min manglende evne for ansvar og ordentlig moderkærlighed. Moderkærligheden var der, men den lå gemt bag forsvar, og bag min på nogle områder manglende selvtillid. At han så dette var meget godt, og jeg følte nærmest at jeg blev helet et sted inden i, og jeg kunne mærke, at jeg godt kunne agere uden forsvar, at jeg kunne vise mine følelser overfor mine børn. Han hjalp mig også til, i forhold til flere ting, at sige, at det jeg havde gjort som mor, ikke var godt nok, og at jeg var ked af de følelser det havde givet i dem. Det var godt at få sagt det så tydeligt. Og jeg kunne mærke på mine børn, at det var rart at høre.


Det er svært at beskrive med få ord, og få de vigtige ting med, dem der helede noget, dem der gjorde en forskel.
Men jeg har fra start, mest villet skrive, at jeg synes Thomas håndterede det på en utrolig god og fagkyndig måde. Det var som om at han både nænsomt og med pres, håndterede et orkester med tre. Han forstod hvad der lå bag, også noget hos mig, mere end jeg selv.
Mine børn og jeg er meget glade for at jeg tog dette initiativ. Og jeg er meget tilfreds og glad for Thomas´måde og indsigt.

Vh, Kirsten.​

Tilfredshed efter endt familieterapi og børne terapi

Jeg synes, jeg vil sige, at jeg har god erfaring med dette område, og at jeg har fået meget god og glad respons fra både forældre og lærere.

Det er svært ikke at tilføje, at det giver mig en glæde at høre dette. Den slags respons er en af de ting der kan få mig til at tænke på bl.a. det sicilienske ordsprog: vi lever af at give hinanden en fremtid.

Familieterapi/rådgivning hos mig har bl.a. udgangspunkt i og inspiration fra Gestaltterapi, Jesper Juul og Nancy Bratt.

Specielt når det gælder børn, kan der hos forældre være en bekymring i forhold til terapeutiske/helende og ændrende samtaler (hjælper det virkeligt? har jeg råd? Er der noget at være bekymret over? kan jeg sige hvert et ord om min bekymring?).

Et valg om samtaleterapi og rådgivning for et barn/ung, der har vanskeligheder, sker ofte på foranledning af en andens erfaring. Derfor har jeg talt med et par forældre, og en lærer. Og det er således muligt at ringe til en af disse, om det ønskes at høre lidt om deres erfaring. Læreren har dog det professionelle forbehold, at hun ikke kan udtale sig om metoden. Men vil sikkert og forhåbentligt gerne vil sige noget om resultatet.

Ønskes det at tale kort med en af dem, så kan du/i få tlf. nr. af mig.

Nøgleord i forbindelse med familie- og børne terapi

  • Hvor går det galt?
  • Hvad bliver ikke set/og hørt?
  • Hvilke følelser, ord, ønsker og tanker er der hos den enkelte?
  • Hvilke måder at reagere/handle på skal fornyes?

Den familieterapi og børne terapi jeg tilbyder i København er som beskrevet et rum for lytten og samtale hvor alle bliver hørt. Har familieterapi eller rådgivning interesse eller vil i gerne høre lidt nærmere om det, så kan i kontakte mig her.​

​Psykoterapeut, individuel, Par- og Familieterapeut   |   Thomas R.J Andersen   |   Vordingborgvej 34   |   4600 Køge   |   Tlf.: 26 85 00 97   |   Mail: ditjeg@ditjeg.dk​