Har du behov for, at få luft for noget, at sætte ord på følelser og tanker, og få en faglig og menneskelig respons, for med den indsats, at komme af med psykiske gener, som Depression, Angst, Stress, eller lavt selvværd. Og for lettere at kunne være den du er. Vigtige fokus er - psykologisk faglig forståelse, anerkendelse, glæde, at kunne være den man er, stærkere evne til lykke, og lettere adgang til de ting og ønsker der interesserer og giver mest glæde.​

Thomas R. J. Andersen

Gestaltterapeut, Oplevelsesorienteret

Psykoterapeut, og Parterapeut.​

Vordingborgvej 34

4600 Køge.
Tlf.:
26 85 00 97

E-mail: ditjeg@ditjeg.dk​

Uddannelse

Fireårig Uddannelse i Gestaltterapi, psykologi, Oplevelsesorienteret psykoterapi, Par- og Familieterapi, og eksistentiel psykoterapi (2002-2006), på Psykoterapeutisk Institut København.

Før da, karriere i et kreativt felt for reklamebran-chen, 1991-2003.

Billeder af kontoret​.

Stolen til højre for bordet er kun en af flere ekstra stole, til brug hvis der kommer en familie.

Klientstolene er de to grå. Liggestolen er til læsning.

Klik evt. på billederne for større.​

Parterapi og individuel samtaleterapi i Køge

​Ved Gestaltterapeut, Oplevelsesorienteret Psykoterapeut, og eksistentiel Psykoterapeut

Thomas R.J. Andersen.

Parforholdet er for de fleste den vigtigste relation vi har.

Derfor er det forståeligt, at man brokker sig, at man bliver irriteret, og at man bliver såret, når noget ikke er rimeligt, eller godt nok.

Men for de fleste gode mennesker, er det ikke nemt, at ændre på de ting der irriterer, eller sårer.

Bl.a. fordi man derhjemme meget hurtigt forsvarer sig, og går i modangreb. Og fordi at mange af grundene til vores måder, vores reaktioner, og sårbarhed, er noget vi har med fra barndommen og ungdommen, og har med os ind i forholdet.

Parterapi er et sted, hvor det næsten på lidt magisk vis, opleves trygt, at sætte ord på, og høre brok, og at høre det som irriterer, eller sårer. Og derfor er der meget mindre forsvar og modangreb, men i stedet er der tryghed og interesse i at høre. Og interesse i at gøre

ting på fornuftigere og kærligere måder. Og også lave mange gode aftaler, om alt fra bedre samtaler, nærhed, praktik, og f.eks. regler for brug af skærme.

Nogle typiske emner er.

Ønske om bedre kommunikation, og bedre samtaler.

Ønske om at den ene, eller begge, reagerer mindre sårbart på konstruktiv kritik (det løses ved, at jeg giver plads til sårbarheden, og bl.a. derved heler den, en rar og betydningsfuld del, og erstatter den med mere selvkærlighed. Men også ved at

give mere plads til at være omsorgsfuld).

Ønsker om at den ene, eller begge, begynder at priori-tere fornuftigere i forhold til den anden, og familien.

Ønske om mere initiativ til samtale, samvær, og oplevelser sammen.

Ønske om min indsigt og hjælp til, at en såret tillid heles, og der genetableres tryghed sammen.

Ønske om mere nærhed, kærligere og sødere væren, og gerne igen lidt romantisk væren.

Ønske om mere enighed i forhold til børneopdragelse, og gode aftaler, der er selvværdsgivende for børnene, og brugbare for forældrene.

Ønske om at der skal være mere godt indhold i hverdagen og i eventyret, og at kunne komme frem til mod, til at kærligheden godt må være lidt tykkere.

Jeg har de sidste snart 14 år talt med mere end 275 par. Og jeg oplever at langt de fleste har fået et fornuftigere, tryggere, og kærligere forhold, med gode aftaler, og flere værdier.

Grunden til at det oftest har givet noget rigtig godt, tror jeg er, at Gestaltterapi og Oplevelsesorienteret psykoterapi, som basis, er en meget bred måde, at se på tingene på. Den enkelte person er den vigtigste i verden. Man er unik. Men man skal ofte flytte nogle indre forhindringer, så man kan give noget godt til den anden, og lave gode aftaler. Men også fordi jeg synes det er et spændende område, hvor med lidt indsats også skøn-heden i livet vokser.

Der kan evt. læses under menuen - Klienters erfaringer.

Er der for ofte konflikter, negativt og surt humør, uhensigtsmæssige vaner, eller såret tillid, så er du eller i velkomne til at komme, så gør vi noget godt og givende ved det.

 

Nb. hvis du har et spørgsmål er du altid velkommen til at skrive eller ringe.

Vh, Gestaltterapeut og Oplevelsesorienteret Psykoterapeut Thomas R.J. Andersen.

  • Jeg har knap 14 års erfaring med psykoterapi, individuel terapi, og Parterapi. Først fra 8,5 år med praksis i Købehavn, og nu 5,5 år med kontor og praksis i Køge.
  • Jeg er uddannet i psykologi, Gestaltterapi, Oplevelsesorienteret psykoterapi, eksistentiel psykoterapi, og Parterapi, fra 4årig uddannelse ved Psykoterapeutisk Institut i København. Afsluttet i 2006.
  • Jeg har god og virksom erfaring med, at hjælpe klienter og mennesker af med gener som Angst, Panikangst, Dødsangst, Depression, Stress, lavt og sårbart selvværd, og Spisestyring m.m.            Dertil god erfaring med samtaler vedr. Livskriser, samtaler om erfaringer, og ønsker.
  • Individuel terapi handler hos mig, om to ting.         Det handler om, at komme af med den eller de ubehagelige og generende følelser (og også derved en god del af de negative og ikke brugbare tanker) indeni. Det kan være Angst, depression, lav og sårbar selvfølelse, Stress, og Spisestyring.          Og det handler om, at begynde at handle lidt anderledes, lidt mere mere modigt, mere frit, og mere rigtigt for den man er. Altså også at få hjælp til, at gøre nye og givende ting og handlinger. Men vigtigst er først, at gøre noget ved den sårbare følelse indeni. At erstatte den med mere selvkærlighed og glæde. Jeg har god erfaring med, at hjælpe klienter af med ovenstående gener, og til mere mod og mere givende handlinger.                                            
  • Jeg oplever at effekten understøttes af bredden i Faglighed, men også af, at jeg er et kreativt, klogt, gladt og poetisk menneske. Og interesse for skønheden i vores handlinger, i det vi skaber, og i naturen.                                                                Jeg synes jeg får en god respons fra klienter.           Læs evt. under menuen Klienters erfaringer.
  • En del henvender sig i dag med Angst. Jeg oplever at der de sidste år har været en stigning i forhold til den ubehagelige gene. En del af dem fortæller, at de har prøvet, at få hjælp hos en psykolog, men at de ikke rigtig synes, at det hjalp. Jeg oplever at Gestaaltterapi (som man nogle gange kalder den bredeste måde, at samtale på) og Oplevelses-orienteret psykoterapi, og min egen indsigt, forstår, heler, og hjælper klienten af med Angst. Hvad enten det er neurotisk angst, panik angst, eller dødsangst. Hvis du har angst, er du velkommen, så taler vi om det, forstår det, så du kommer af med angsten.
  • Min oplevelse er, at jeg kan hjælpe klienter til heling og udvikling, i forhold til nævnte gener, og til at hvile i sig selv på en givende måde, på 5-12 samtaler.
  • Hvis du har et spørgsmål er du meget velkommen til at ringe,

        VH. Gestaltterapeut og Oplevelsesorienteret

        Psykoterapeut Thomas R.J. Andersen.

Parterapi/Parrådgivning

At få lov at brokke sig, uden at den anden med det samme forsvarer sig, eller kommer med modangreb. En af grundene til at man kan tåle det, er at man er taget derhen sammen. At sætte ord på følelser der bliver ramt, det som irriterer, forstå hinanden bedre, og gode ønsker, i et frirum, hvor terapeuten hører begge, spørger om, og rådgiver om, er en styrkende og interessant vej til den gode have.

Noget af det gode er, at tale om de ting, sætter kærligheden mere fri, til nærhed, til at se den anden, og til at give.​

Læs evt. mere

Angst, Panikangst, og fobier

​Angst helbredes oftest ved, at terapeuten støtter klienten til, at sætte ord på erfaringer, følelser, og tanker. At det indre får plads og forståelse. Ofte støtte også til at sætte ord på delvist fortrængte påvirkninger. Således at man kan være mere af sig selv, og der er ikke er brug for angst. At Usikkerhed også på denne måde bliver reduceret.

Om Angst, og hvordan kommer jeg af med det​

Depression

​Sætte ord på og finde årsager. Og opleve anerkendelse og forståelse, befrier selvet for tristhed og depression. Dertil at Selvet/klientens natur, mere viser sig.

Læs mere specifikt om Depression

Læs mere bredt om Individuel terapi​

Når du er ramt af stress

​I behandling af Stress sættes der ord på arbejdets og hverdagens udfordringer.  Men det er oftest givende og effektivt, at sætte ord på usikkerhedsfølelse, idet den også styrer hvordan man kan stresse sig, og får Stress.  

Læs evt. mere

Usikkerhed, forkert/lav selvopfattelse

Usikkerhed, forkert selvopfattelse/for lav selvopfattelse. Ved at sætte ord på, sættes dit Selv fri, og du bliver den du er på en mere givende måde. Læs mere om usikkerhed og forkert selvopfattelse/lav selvopfattelse

Bredere om Individuel terapi/ændrende samtaler​

Spiseforstyrrelse

​Følelserne og årsagerne bag er ofte bl.a. skuffelser,

ikke at være forstået, sorgfølelse over ikke at være blevet set og taget sig af, i forhold til det som var forkert. Forkerte elementer i opdragelse. At føle sig forkert, eller alene.

At tale om årsager, og opleve omsorg og forståelse, ophæver behovet for spisestyrings enkle verden.

At tale om det heler usikkerhed.

Læs  evt. mere om spiseforstyrrelse 

​Psykoterapeut, individuel, Par- og Familieterapeut   |   Thomas R.J Andersen   |   Vordingborgvej 34   |   4600 Køge   |   Tlf.: 26 85 00 97   |   Mail: ditjeg@ditjeg.dk​