Individuel samtale- og Parterapi i Køge

​Fra sårbarhed, til selvværd og glæde.​
​Individuel samtaleterapi (bl.a. anerkendende og effektiv Angst behandling), Parterapi, og Familierådgivning
​(oftest når et barn/ung har det svært), ved certificeret Psykoterapeut Thomas R. Juul Andersen. Gestaltterapi, oplevelsesorienteret, helhedsorienteret, og eksistentiel psykoterapi (17 års erfaring). 

Individuel samtale- og Parterapi i Køge

​Fra sårbarhed, til selvværd og glæde.​
​Individuel samtaleterapi (bl.a. anerkendende og effektiv Angst behandling), Parterapi, og Familierådgivning
​(oftest når et barn/ung har det svært), ved certificeret Psykoterapeut Thomas R. Juul Andersen. Gestaltterapi, oplevelsesorienteret, helhedsorienteret, og eksistentiel psykoterapi (17 års erfaring). 

Velkommen til DitJeg​

Generes du af Angst (forskellige typer), usikkerhed, Stressramt, sårbart selvværd, lavt humør, depression, Spisestyring, eller svær situation.                                                                                                                                                                                        Har du det sårbart og svært, grundet noget af det nævnte, eller lign. så kan jeg hjælpe dig, menneskeligt og positivt. Fra sårbarhed, til god heling, af genen eller problematikken, til tryghed, social tryghed, glæde, og kærligt og givende selvværd.    Via forståelse, og positiv, farvefuld, anerkendende (af det store guld der er dig), og inspirerende samtale, og fagligt effektive og anerkendte redskaber, og go kaffe eller te.                                                                                                                                        Når man har det svært, er det både rart og godt, at få sagt noget om det, og blive forstået. Samtalen løfter en, giver plads til det svære, interesserer sig for dine interesser og farver, heler den psykiske/følelsesmæssige gene, finder god løsning på proble-met, og giver glæde og givende selvværd.                                                                                                                                          (jeg hjælper bl.a. alle mine klienter af med Angst, Kognitiv terapi ligger 60-65% under dette*).                                                                                                                                                                                                                                                                      Jeg har god faglig erfaring med dette glædesgivende arbejde (17 år), og det gør mig ydmygt glad, at opleve, at jeg får glad re-spons, både fra den voksne, den modne (50-65+), men også i forhold til det unge menneske, der generes af Angst, usikkerhed, eller vrede (og får her også god og glad respons fra forælderen)(du er velkommen til evt. at læse lidt under Klienters erfaringer)

Hos mig kan man tale om alt. Der er ikke noget der er forkert, eller svagt. Men istedet er der plads til, at tale om forkerthedsfølelse, Stressen, eller om det der er svært. Opleve at det kan forstås, og blive hjulpet godt til givende selvfølelse.

Jeg har også god erfaring med, at hjælpe par, til mindre sårbarhed, og mere værdi i parforholdet (talt med ca. 140 par).                                                                            Jeg vil bemærke, at jeg også har talt med en 5-6 par, hvis baggrund har været Libanesisk, afghansk eller iransk. Og jeg synes også jeg har kunnet hjælpe dem på en god måde.                                                                                                                Og har go erfaring med, at hjælpe familien (også den voksne) og/eller det barn, eller det unge menneske der generes af Angst, usikkerhed, eller vrede (og får her også glad og tilfreds respons fra forælderen). Jeg er 56 år, gift og to piger på 10 og 12 år.

Kort, lidt om mig:

Jeg er et kreativt menneske, og elsker nærmest al slags kunst, og kunst-håndværk (og selv lavet kunst. 17 større billeder, som ca. 22-23årig, som jeg alle solgte). Dertil er jeg et meget humørfyldt, solfuld, og menneske-ligt menneske. Jeg er et tænkende menneske (og har læst meget). Jeg holder dertil meget af almindelige ting som sport, kaffe, chokoladekage, chokoladeis, forskellige gode eller spændende film, og det meget skønne og interessante der er ved, og har var været på mine rejser til Italien og Japan.                                                                                                            Jeg har en glæde ved det æstetiske, det vil sige, at jeg elsker skønheden i mennesker (også f.eks. i solidaritet), i det skønne vi kan skabe, og i den rolige, favnende og fantastiske natur.

Jeg oplever, at mine klienter hurtigt får det godt, og givende udbytte, grundet bl.a. disse 3 ting:  At Gestaltterapi og helhedsorienteret sam-tale/samtaleterapi, er en psykologisk menneskelig, naturlig og klog måde, med mange effektive og anerkendte redskaber og måder.                . Men også at jeg igennem mange år har beriget mig selv med gode oplevelser, og bl.a. mange gode bøger.                                                          . Men i høj grad også fordi, at menneskers forskellighed, og interesser og erfaringer (selvom nogle af dem er hårde og sårbare) for mig, er noget utroligt spændende, farvefuldt og værdifuldt. Denne positive interesse for forskellige blomster/mennesker, i livets og hverdagens have, oplever jeg er noget ofte tiltrængt og noget givende for klienten/mennesket, fag-ligt relevant, noget skønt i sig selv, og medvirkende til heling, givende ideer, og trygt og givende selvværd.

​Jeg har menneskelig og effektiv erfaring med, at hjælpe iforhold til nedenforstående gener:

. Middel Angst, svær Angst, usikkerhed/sårbart selvværd, sygdomsangst, dødsangst.              Til forståelse, heling, social tryghed, at kunne være den man er, og givende selvværd. (link til Angst).                                                                                                                                                . Stress (og dets medsymptomer)(under individuel terapi).                                                            . Sårbart selvværd (for trygt og givende selvværd).                                                                          . Depression og lavt humør (under individuel terapi).                                                                    . Spisestyring (under individuel terapi).                                                                                            . Tvangshandlinger.                                                                                                                            .  En sårbar og svær eksistentiel livssituation (et eksempel kan være - dyb sorg (og selvbebrejdelse) over, for sent at fortryde, ikke at have fået børn).                                                . Coaching (til noget man gerne vil, eller skære ned på).                                                                . Parsamtaler/parterapi, for bedre kommunikation, mere værdi, mindre sårbarhed, mindre surhed, mindre skærm, og mere kærlig væren (link til ​Parterapi/parsamtaler).                            . Familiesamtaler (specielt når et barn har det svært, for frugtbare input, og for bedre dynamik)(link til Familie og børn/unge).​

Du er altid velkommen til at ringe, eller skrive, for et spørgsmål eller for en tid, så taler vi om det, og får dig på glad, tryggere og givende vej, og kaffe eller te.

Jeg er uddannet i psykologi og psykoterapi (2002-2006) på Psykoterapeutisk Institut, Skindergade, København. Uddannelsen her blev som den første, i 2006, godkendt og fik status som en Kompetence givende uddannelse. Uddannelsen er en kopi af uddannelsen man kan tage på universitet i England, og på institutter i USA (idet de har bestræbt sig på, at være ens, og udvikle sig ens, for at leve op til samme bredde og anerkendte standarder). Før denne uddannelse havde jeg i 12 år, en succesfuld karri-ere, på kreativt felt, indenfor rekla-me.

Jeg synes samtale og samtaleterapi er en hyldest til livet. Fordi det begynder med, at være ked af noget, eller noget svært, men hurtigt bliver til tryghed, glæde, og en dejlig følelse og selvværd ved det guld man er.

​*Iforhold til den naturlige og effektive heling af Angst, skyl-des det ikke magi. Men kort sagt, det gode ved, at komme i indrenærvær med Angsten, frygten eller traumet. Det, der at mærke, forstå årsagen, sammenhængen, og have omsorg og selvkærlighed med dér. Og også der terapeutens forstående og anerkendende ord. Dette opløser og heler meget (100% i for-løbet), og giver styrke. Og dette er en finpudset udgave af det naturlige, menneskelige og givende Freud fandt ud af. Det er en god type af Psykodynamisk terapi, og hvis du har lyst til, at læse en smule mere, så kan du læse lidt mere om denne naturlige og styrkende måde her - nærværende psykodyna-misk terapi/samtale. Nogle kan måske tænke, uha, det lyder specielt, kan man ikke bare snakke om det. Og jo, den gode samtale er det der fylder mest, og det mest givende. Men kan samtidigt sige, at alle mine klienter, synes at den indre forstående og indrehelende øvelse, var noget utrolig godt, og noget af det der manglede hos den Kognitive psykolog.                                                                                                                  . Jeg er også et menneske der er åbent for det åndelige, ikke på nogen rigid eller dogmatisk måde, men på den måde, at jeg nærmest tror på alt, på reinkarnation, på nisser, på kær-lighedens energi, intelligens og visdom, og på at en flod eller et bjerg har en ånd, der tager vare på floden og på bjerget, og på dem der f.eks. vandrer i bjergets skov (som man tænker og tror i Japan).  Men også på den måde, at jeg tror man kan bede om ting eller hjælp (dog jeg oftest glemmer det). Og så synes jeg, at nogle af de klogeste ting, bl.a. står i biblen, i buddhistiske tekster, men bestemt også i Koranen (selvom der er enkelte dele man er uenig i). Men altså ikke på nogen dogmatisk måde, det bryder jeg mig ikke om. Mennesket er som de er, der skal være plads til, at stråle (se mig, og se hvad jeg kan), der skal være plads til at flirte, og kigge på en af det andet køn (eller samme), og vrikke med bagdelen nedad ga-den. Også det at tjene mange penge (bare man giver mange tilbage). Så 20% mere ånd (det skønne i verden, det vi kan se, høre og dufte, og det vi kan gøre og skabe), og 20% mindre af det materielle. Det vil jo også være godt for klimaet.  

Du er altid velkommen til, at ringe eller skrive, for et spørgsmål, eller for at bestille en tid. Så taler vi om det, gode emner, og så får vi dig på tryg og glad vej, og kaffe eller te.

Venlig hilsen, Certificeret Psykoterapeut siden 2006, 56 år, Thomas R. Juul Andersen.

​. Lidt om selvværdsfølelse:

Hos mig er Selvværdet det andet dejligste og vigtigste i livet (det vigtigste er at bygge på kærlighedens hus. Og at have det dejligt og sjovt ligger helt sikkert på nr. 3 eller 4). 

Fordi Selvværdet både kan være noget så rart og dejligt, fordi det gør, at man kan fylde og stråle flot i verden. Og fordi man har anerkendt og godkendt sig selv som man er, og har kærlighed til sig selv som man. 

Men rigtig mange gode mennesker, også mennesker med lange uddannelser, godt betalte jobs, eller et udseende der ligner noget fra Alt for damerne eller fra Euro-man, har, eller kan have et sårbart selvværd. Og det er fordi, at det langt oftest handler om noget, der har manglet i barndommen, om svigt, om manglende aner-kendelse og opmærksomhed, om evt. det at være blevet mobbet, eller følt og op-levet sig udenfor, eller det kan også handle om overgreb, eller at forældre har drukket.

Sådanne ting kan gøre, at man let kan blive usikker på, om man er go og værdifuld som man er, altså som man personligt er, det der er bagved præstationen eller den flotte mascara. Det kan så gøre, at man overpræsterer, og har svært ved at hvile i, at det man gør, eller er, faktisk er godt nok. Og man kan så også blive meget sårbar overfor kritik. 

Men fordi jeg synes, at det er noget af det dejligste, at kunne være den man er, altså en frihed til at fylde (dog med god plads til de andre) og stråle i verden, og synes, at man bestemt er okay og noget dejligt som man er. Og at de ting også er noget rigtig godt for psykisk sundhed, og glæde. 

Så synes jeg både det er spændende og noget farverigt. 

Men måske derfor hører jeg, at jeg er god til at tale om de ting, forstå, tale om årsager, og god til at hjælpe klienten/mennesket, om det er en mand eller kvinde på 46 eller 52 (eller 72), eller et ungt menneske på 14 eller 18, til et trygt, selvkærligt og givende selvværd. 

Ingen kan komme på 10 (ud af 10, og hvis man nåede der, ville man nok forære alt væk, tjene mere, og forære det væk også, reelt og lidt spirituelt set). 

Men at komme fra -1 eller +2, til 7 eller 8. Og det f.eks. at kunne stå op foran andre, og sige noget, eller være okay med og kunne lide hver en del af sin krop, og kunne stråle i verden, det er noget godt og dejligt, og er noget af den bedste gave i livet.

Og det hører jeg, at jeg er god til at tale om, og hjælpe med, fra utryghed til mere frihed og glæde. Ja bare lige så man kan få det, trygheden og selvfølelsen, som man gerne vil, som man har gået og ønsket det. Ikke at det skal presses frem til noget perfekt. Men at være på -1 eller 1 eller 2, det er ikke rart, og passer heller ikke til, at vi faktisk alle har stor værdi som vi er. 

Mange unge og voksne generes i dag af Angst og Stress. Grundet noget i barndommen, og grundet en række umenneskelige konstruktioner i samfundet (overfladiske og konstruerede senarier, lidt for lidt rigtigt samvær, porno (istedet for anerkendende blikke og flirten i den virkelige verden), og præstationens for store indtrængning i selvsyn, og i det hvor vi hellere ville ledes af interesse og hjertet).


. Lille slags eksempel på psykodynamisk terapi (som ikke er hypnose), og angstbehandling: 

at være nærværende (indeni), få lys og ord på, og forstå, heler angsten, eller det der tærede og f.eks. gav depression (jeg stod ved siden af angsten, som dér blev forstået, og gav mening, og den 'tog' mig ikke, men blev forståelig og mindre farlig, som fra 'farlig tiger' til mere henad en vild kat. Og jeg mærkede, at jeg havde fast størrelse og var stærkere end den, og mærkede der, at jeg havde kærlighed til mig selv, og sagde til den stærkt triste (mens jeg holdt om ham/hende) og utrygge dreng/pige derinde, at jeg elsker ham/hende meget helt som han/hun er. Og jeg fandt derefter, i min hverdag, at tigeren var væk, og at jeg godt kan lide vilde katte, og at de faktisk godt vil snakke, og faktisk ser mig som en kat som dem. Specielt efter jeg også havde fået talt om mine farver og om det der interessant og værdifuldt for mig, og fået god anerkendelse på mig, og derved et godt selvværd. Denne måde (indre øvelse, ved bevidsthed, ikke hypnose), er også helende og givende iforhold til f.eks. utryghed, noget af Stressen, det der medvirker til depression, sårbart selvværd, tvangshandlinger og spisestyring. Det er dog det at tale om det, det vigtige, det værdifulde, det givende og de gode ideer i samtalen, der giver de 70-80%, til tryghed, mere glæde og givende væren. 


Nedenfor står der lidt om hvordan (og historisk) Gestaltterapi er udviklet, og videre-udviklet (med lidt nye gode ting), og om den menneskelige holdning. Sammen med forståelsen af psyken (psykologi) og den bl.a. psykodynamiske tilgang.  

Du er velkommen til evt. at læse lidt under klienters erfaringer. 

Og du er velkommen til, at ringe eller skrive, hvis du har et spørgsmål, eller vil bestille en tid, til en go, positiv, rummende, og brugbar samtale, og kaffe eller te.​​​

. Gestaltterapi tog sin begyndelse i USA i 1950erne, og udvikledes af Fritz Perls (Psykiater, oprindeligt fra Berlin), Laura Perls (psykolog, og Fritz Perls kone), og Paul Goodman. Gestalt betyder meningsfuld helhed, og Gestaltterapien bygger på et humanistisk og holistisk menneskesyn.

. Motivationen til denne første psykoterapeutiske uddannelse var dertil og i høj grad, at de anså det bedst og nødvendigt, at terapeuten (psy-koterapeut, psykolog eller psykiater) selv gik i terapi under den fireårige uddannelse. Så psykoterapeuten ikke er uhensigtsmæssigt styret af barndommens erfaringer (f.eks. er blevet overdrevent omsorgsfuld, eller behov for at fremstå overlegen, el. andet). Idet de så, at sådanne tilstande hæmmede helingen og gevinsten for klienten.

. I 80erne udviklede man på, og moderniserede Gestaltterapien. Den rummede i forvejen klog psykologi og virksomme måder, men blev nu i endnu højere grad, den brede og helhedsorienterede form, der så og sige, rummer rigtig meget af det gode, fra gennembrudsgivende og helende psykoanalyse (forskellige typer), til f.eks. kroppens sensationer (årsagen/forståelsen findes ved følelsens fødested), til - forståelse af selvansvaret for, at sætte ord på følelser, og være de farver og ønsker man faktisk har. Til det vigtigste,- den spændende, rummende, positi-ve, og meget anerkendende samtale (og bl.a. selvværdshelende/selv-værdsgivende samtale).

Det var en halvstor beskrivelse.

Hvis du vil vide lidt mere om mådens værdier og redskaber, kan du læse lidt mere under Individuel samtaleterapi.​​

​Har du det lidt svært, eller meget svært, og vil du gerne have det godt, og få tryghed og glæde i hverdagen, eller hjælp med et bestemt problem, så er du velkommen til at ringe, eller skrive via kontaktme-nuen på hjemmesiden. Så taler vi om det, og gør noget godt og givende ved det.

Hav en go dag, venlig hilsen, Thomas R. Juul Andersen.

Hvem er jeg, og hvad er mine værdier.

Jeg går ind for et samfund hvor vi lever i solidaritet, 

i medmenneskelighed. 

i værdighed (at opføre sig ordentligt overfor andre).

I frihed til, at sige sin mening.

I frihed til, at være helt den man er.

I frihed til, at have seksualitet (dog ikke for penge).

I dybere fornuft.

I det dejlige, og i grin og i stærk latterfrem-kaldende sjov:)

I mere modig og voksen afstandstagen til det som er dårligt (f.eks. pengespil på nettet, porno, for meget skærmbrug, skadende kemi omkring os, og grådighed) 

I større prioritering og glæde ved de ting vi kan lave sammen (eller bare være sammen, i de blomster der så springer frem), og halvering af skærmtid.

Og i glæde, fordi livet er en fest (med mange forskellige boder, lyde, dufte, møder/kontakter og farver). hvor vi alle er inviteret med, og hvor vi kan være os, og vise os, og møde og hilse på andre.

Jeg er heldigvis ikke den eneste der ønsker sådan et samfund, og verden går også langsomt i den retning. Men vi kan lære en del godt af f.eks. Japan, men også Sverige og Norge. Ja af mange fine ting, fra mange forskellige steder. Og af det almindelige og rare menneske. 

VH,  Thomas R. Juul Andersen.  

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Hvis du generes af en gene, og gerne vil have god hjælp til, at komme af med den, eller du bare har brug for at tale om noget svært, så er du velkommen til at ringe eller skrive via kon​taktformularen.​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Thomas R. J. Andersen

Vordingborgvej 34, 

4600 Køge

Klik her for rutevejledning

Kontaktinformation

Telefon: 26 85 00 97

E-mail: ditjeg@ditjeg.dk​

Telefontider

Man - fre: 08.00 - 17.00

Lør og søn: lukket

Mails besvares alle dage.