Kvinde​

Mand​

Individuel samtale- og Parterapi i Køge

​Gestaltterapi, helhedsorienteret samtaleterapi, eksistentiel psykoterapi, Angstbehandling, Parterapi og Familiesamtaler, ved certificeret Psykoterapeut Thomas Juul Andersen

Velkommen til DitJeg​

     Certificeret Psykoterapeut siden 2006, Thomas Juul Andersen.

Behandling af angst (og sårbart selvværd) der virker, ligeledes helende og givende behandling af Stress, depression, sårbart selvværd og spisestyring. Via den faglige og     menneskelige forståelse, i den menneskekloge gestaltterapi, og i helhedsorienteret         psykoterapi. Og specielt via den gode, interessante og anerkendende samtale (af klientens skønne og gode værdi), og kaffe eller te.

Den klassiske og effektive Angstbehandling hos mig, bygger på anerkendte, helende og forståelsesgivende metoder. F.eks. at tale sig tæt på sårbarheden og den forståelige årsag (og den gode psykoanalytiske måde, at hjælpes til, at komme tæt på sårbarhed og årsag heler meget. Der hvor Selvet kan blive selvkærligt og trygt. Dertil, og i endnu højere grad (70-80%), kommer den egentlige naturlige effekt, fra den menneskelige, hyggelige, interessante, og anerkendende samtale (af klientens store værdi, heldigvis præcist som klienten er. Og de emner der naturligt passer til klientens interesser). Denne faglige, naturlige og menneskelige måde kræver ikke flere samtaler end f.eks. kognitiv terapi (som ikke er så effektivt, specielt ikke i længden), fordi den handler om det der er vigtigt, om sårbarheden eller utrygheden, om personens værdi og farver, og fordi den heler og gør noget godt for selvfølelsen og et meget bedre selvværd. Selvværdet er i dag hos mange både unge og voksne meget sårbart (dette giver let angst, depression eller dødsangst). Dette handler ikke om udseende eller kunnen, men om tidlig mangel på anerkendelse, ubehagelige perioder, og at mange i dag tror, at man skal være eller gøre det perfekte. At få et meget bedre selvværd, er nærmest det bedste i livet, det giver tryghed og frihed til at være sig, og gør at man ikke kan få angst igen. Og hvis angsten i enkelte tilfælde kommer af noget andet, f.eks. stærk utryghed i barndommen, så er det det, vi på givende måde kigger på og taler om.

         Genen kan også være Stress, depression, spisestyring, livsudfordring (svær situation), eller lign. Så er det det vi taler om, interesserer os for, og gør noget godt ved.​​

​Dertil har jeg god, frugtbar og menneskelig erfaring med, at hjælpe par til at opføre sig bedre, så de får det bedre sammen, og får mere respekt for hinanden (der er godt også for kærligheden). Og god erfaring med Familierådgivning, her oftest når et af børnene eller den unge har det svært. Nedenfor er der en liste over de psykiske gener og problemer, som jeg har god erfaring med, at hjælpe med (hele/heale), til givende vej og selvkærligt ståsted.

​"Jeg tilbyder i øjeblikket 20% rabat på de første 5 samtaler, idet de fleste menneskers økonomi fortiden er noget presset."   

Gestaltterapi og helhedsorienteret psykoterapi indeholder fagligt anerkendte og effektive metoder, der bl.a. ved, at anerkende og følge følelserne, forstår, og rigtigt heler sårbarheden og utrygheden, så Sel-vet kan blive fri til at være sig.

Men de nævnte måder, er samtidigt og i endnu højere grad, en meget menneskelig og anerkendende tilgang til mennesket (og til verden), hvor den menneskelige, hyggelige, interessante og anerkendende samtale (af klientens skønne og store værdi), giver ører, inspirerende ord, og god gødning til selvfølelsen, så den bliver tryg, mere fri og via anerkendelse får selvkærlighed til sig selv. Så man kan sige, at man kommer af med noget forståeligt og træls, og får noget godt (til livets smukke og mystiske eventyr. Og til når der kommer lidt modvind). Selvværdet er vigtigt for mig, og det sikrer jeg mig altid bliver godt, for det giver så meget godt sidenhen.

Livet er ikke altid nemt, eller rimeligt eller retfærdigt, og man kan være blevet ramt af erfaringer, der giver utryghed, styring eller trist humør.

Men jeg kan lide mit arbejde, fordi det handler om disse åndfulde væ-sner vi kalder mennesker, deres spændende erfaringer og gode syns-punkter, og fordi det handler om, at hjælpe så den anden får det godt i sig. Men også fordi jeg synes, at trods urimelig uretfærdighed, så er både menneskene og verden (og dyrene), langt mest skønne, forunderlige og smuk. Og når jeg ydmygt (og som jeg er) har hjulpet et menneske til, at få det godt i sig. Så kan den person gå ud i verden og sammen med de mange andre gode, gøre lidt og sit for, at verden bliver ved at være smuk, og mere retfærdig og menneskelig. Og selv få interessante, hyggelige og dejlige oplevelser.

Jeg har igennem 17 år, og via interessante, hyggelige og anerkenden-de samtaler, og via min faglige uddannelse, forståelse af mennesker, og egne givende erfaringer, haft en ydmyg glæde over, at have kunnet hjælpe mennesker med de følelsesmæssige og psykiske gener og problematikker, som er nævnt nedenfor. Og fået tryghed og glæde (også selvglæde / selvkærlighed) igen. Ved at tale om det svære og det gode.

Du er velkommen til, også at læse lidt under Klienters erfaringer.

Jeg er 56 år, født i oktober, gift, og vi har to kvikke piger på 10 og 12 år. Anerkendt uddannelse i psykologi og psykoterapi 2002-2006, fra Psykoterapeutisk institut, Skindergade, København.

Før da, god og kreativ karriere i forhold til reklame.

 • Angst. (grundet gestaltterapiens og den helhedsorienterede dybde og bredde, og forståelse af psyken. Og den meget anerkendende og menneskelige måde, så hjælper jeg 9 ud af 10 helt af med angst (efter et normalt antal hyggelige, interessante, humørfyldte, afslappede, dybere forståelsesgivende, og værdifyldte samtaler). 1 ud 10 skal/kan måske lige komme 2 x 2 samtaler mere over f.eks. 3 måneder. Det vigtigste jeg udtrykker her, er at Angst ikke er en kronisk gene (men psykodynamisk et meget forståeligt symptom). Og ikke en ofte nærmest kronisk gene, sådan som mange psykologer udtrykker det. Men de udtryk-ker sig nogle gange sådan, idet kognitiv terapi ikke er effektivt eller menneskeligt nok. Bl.a. fordi den ikke beskæftiger sig med årsager, barndom/ungdom og den indre følelsesværen og forståelse. læs evt. mere her - Om angst

 • Stress (specielt dets med-symptomer som f.eks.

  angst, lavt humør, forringet søvn og usikkerhedsfølelse).

 • Lavt humør og depression (tale om årsagen og komme på lys, glædesfuld og taknemmelig vej igen).

 • Sårbart selvværd (få go og givende selvkærlighed, og komme til at hvile godt i det gode du er).

 • Spisestyring/spiseforstyrrelse. Tale om, forstå, og hele sorgen eller sårbarheden bag, og blive okay og glad igen i verden, med meget mindre, eller uden styring (vi styrer alle en smule).

 • Vil i som par, gerne sætte ord på det som irriterer, eller sårer. Og få hjælp til, at det som er ufornuftigt kommer ud i haveskuret, og i stedet få mere af det der er kærligt, fornuftigt og værdifuldt.

 • Har jeres barn for vred og aggressiv adfærd, eller generes den unge

  af angst eller sårbart selvværd.

Jeg oplever jeg får god og glad respons, fra både den modne, den 30-48 årige, eller fra forældre med et barn eller ung der har det svært. Eller fra par som har brug for hjælp til, at få løst det som generer eller skaber konflikt.

. Gestaltterapi, oplevelsesorienteret psykoterapi, helhedsorienteret psykoterapi og eksistentiel psykoterapi, giver bredde og har hver især og tilsammen en meget menneskelig tilgang til mennesket og til samtale.

Det betyder to værdifulde og gode ting:

1. At man bruger forskellige helende elementer og givende faglige indsigt, som man fra Freud og til nu er kommet frem til. Sammen med en meget menneskelig og anerkendende måde og tilgang (specielt udbygget fra ca. 1960 til midt 1990erne)(Freuds tanker og måde var dog også menneskelig).

Det vil sige, at man faktisk kan gøre noget ved den skræk eller problematik der kan være i det indre, forstå den og hele den (vi har alle lidt af sådan noget. Men det er godt, at tale om og gøre lidt ved, hvis det styrer eller hæmmer for meget).

2. Dertil at klienten skal opleve sig set og anerkendt, og at samtalen bliver værdifuld, positiv, og at man taler om grunde, erfaringer, årsager, og det der er svært eller udfordrer i hverdagen. Og hvor der samtidig også er plads til nærmest alt her i livet, alt der lige dumper ned, også bestemt skønne, dejlige og interessante erfaringer, interes-ser, planer eller ønsker. For det er både værdifuldt og byggesten på glæde og selvværdet.  ​

. Dertil - at give redskaber og ideer til givende handlinger og måder i hverdagen, så man på den måde, får hjælp til, at tage også selvan-svar, for mere glædesgivende og frugtbar væren (det ligner lidt Kog-nitiv terapi, men Perls kaldte det,- at blive bedre til at tage ansvar, f.eks. at sige fra, eller bede om noget man ønsker fra en. Men specielt for Perls var det vigtigt, at blive bedre til, at tage ansvar for, at sætte ord på sine følelser, det heler og det vokser selvfølelsen og selvkærlighe-den af (og lidt mere voksen væren). Men dette givende princip bliver man netop også bedre til, fordi man i samtalen sætter ord på indre følelser og sårbarhed (Istedet for bare at få kognitive redskaber til den ydre væren).

Men også inspirerende ord og ideer fra mit hoved og fra solen i min mave.​

___

Har du det lidt svært eller meget svært og kunne bruge at fortælle, og få det bedre og godt, så er du velkommen til at ringe, eller skrive via kontaktmenuen på hjemmesiden. Så taler vi om det, og så tager jeg ansvar for, at du får det godt og givende i dig.

Hav en rigtig go dag, venlig hilsen, Thomas R. Juul Andersen. 

​Gestaltterapeut, Helhedsorienteret Psykoterapeut, og Parterapeut.

4-årig uddannelse i psykologi, psykoterapi, parterapi og familierådgiv-ning. Psykoterapeutisk Institut*, Skindergade, København (2002-2006).

​Kontor/praksis: Vordingborgvej 34, 4600 Køge.

Tlf.: 26 85 00 97

E-mail: ditjeg@ditjeg.dk

Hvem er jeg, og hvad er mine værdier.

Jeg går ind for et samfund hvor vi lever i solidaritet, 

i medmenneskelighed. 

i værdighed (at opføre sig ordentligt overfor andre).

i frihed til, at sige sin mening.

i frihed til, at være helt den man er.

i frihed til, at have seksualitet (men kun på en måde som du er sikker på, at du vil have det godt med, og ikke for penge).

i dybere fornuft.

i større respekt og kærlighed til andre mennesker, og til naturen, som er vores moder og det hus og den have vi har fået lov til at bo i, sammen med dyrene.

i endnu større glæde ved kunsten, musikken, sport, og de ting af skønhed som mennesker kan skabe, og ved naturen.

i større prioritering og glæde ved de ting vi kan lave sammen (eller bare være sammen, i de blomster der så springer frem), og halvering af skærmtid.

i det der er lidt mere det åndfulde (det vi sanser, det vi kan udtrykke, det vi kan glædes over, og det vi kan gøre af godt for den anden, som f.eks. bare det at hilse på den fremmede. Og lidt mindre af det materielle.

Og i lidt mere glæde, for mange er for ofte sure (oftest grundet en indre sårbarhed, som dog kan forstås og bedres f.eks. i den terapeutiske og interessante sam-tale. Og mennesket kan få det godt i sig selv).

Og i glæde, fordi livet er en fest (med mange forskel-lige boder, lyde, dufte, møder/udvekslinger og emner). hvor vi alle er inviteret med, og hvor vi kan være os, og vise os, og møde og hilse på andre.

Jeg er heldigvis ikke den eneste der ønsker sådan et samfund, og verden går også langsomt i den retning, nogle gange lidt for langsomt. Men vi kan lære noget af f.eks. Japan, og Sverige og Norge. Og andre kan også lære noget af os. Og vi kan alle lære noget af hinanden. Men jeg tænker også, at der er noget nyt mange skal lære. F.eks. at det ikke handler om hvor meget man kan skrabe sammen, men hvor meget man kan give tilbage. Og at det ikke handler om, hvor meget jeg kan være eller præstere (overpræstation skaber også overproduktion) i andres øjne. Men hvor meget kan jeg være mig selv, og elske den jeg er (det hjælper jeg også en del med, også fordi at usikkerheden kan give angst).

Så det var lidt om mine værdier. Under menuen - Om mig, står der lidt mere om mig. Om uddannelse, og lidt om interesser m.m.

Har du det svært, så er du velkommen til at ringe eller skrive. Og så vil jeg gerne lytte, forstå, anerkende, og på faglig og menneskelig måde, hjælpe dig, så du får det godt, og du kommer af med den psykiske gene, eller vi kommer til givende løsning på hverdags problemet.

VH,  Thomas R. Juul Andersen.   

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Hvis du generes af en gene, og gerne vil have god hjælp til, at komme af med den, eller du bare har brug for at tale om noget svært, så er du velkommen til at ringe eller skrive via kon​taktformularen.​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke

Thomas R. J. Andersen

Vordingborgvej 34, 

4600 Køge

Klik her for rutevejledning

Kontaktinformation

Telefon: 26 85 00 97

E-mail: ditjeg@ditjeg.dk​

Telefontider

Man - fre: 08.00 - 17.00

Lør og søn: lukket

Mails besvares alle dage.