Kvinde​

Mand/kvinde​

Individuel samtale- og Parterapi i Køge

​Gestaltterapi, helhedsorienteret samtaleterapi, eksistentiel psykoterapi, Angstbehandling, Parterapi og Familiesamtaler, ved certificeret Psykoterapeut Thomas Juul Andersen

Velkommen til DitJeg​

                Har du det svært eller sårbart, måske Angst, Stress, depression, sårbart selvværd, eller en livskrise m.m.                                        Eller kunne i bruge hjælp til, i Parforholdet, at få bedre kommunikation, mere værdi, og lidt mindre sårbarhed.                          Eller hjælp til et barn/ung i har (10-20 år), som har det svært eller sårbart. Læs evt. under Parsamtaler el. Familietp.                    Så er jeg god til at forstå, og god til at hjælpe dig, menneskeligt og effektivt, til at du får det trygt og godt, og                              specifikt til, at du kommer af med Angst, Stress, sårbart selvværd, og depression og lignende. Ved på menneskelig,                      faglig og meget anerkendende vis, at give plads til det svære, tale om årsager, styringen, hele det dybere, og specielt                    ved, at hele dit selvværd og få dig til, at hvile meget bedre i det gode og værdifulde du er.                                                                Gestaltterapi og helhedsorienteret samtaleterapi, er en både menneskelig, hyggelig og psykologisk klog måde,                              til effektivt at hele det sårbare (det som er i knude, også f.eks. dødsangst og spisestyring), og få det meget og                                forskellige værdifulde der er dig, til at blive trygt, gladt, i givende selvkærlighed. (men også til, at komme på tryg,                        inspireret og givende vej).                                                                                                                                                                        Jeg er af natur både kreativ (elsker kunst og meget andet), fagligt og psykologisk indsigtsfuld, og forstår de                                  mest komplekse knuder (og at hele dem, for tryghed og godt humør igen), jeg elsker skønheden i mennesker, i                            skønheden i det vi kan skabe, og i det meget omkring os.                                                                                                                     Jeg har 17 års erfaring i forhold til nedenstående gener, og udfordringer. Jeg oplever jeg får glad respons fra både                          den modne (55+), den voksne, og unge (og unges forældre, 10-19 år, i første omgang/eller hver gang, sammen med                        forældre), til at få det trygt og gladt i sig.  Du er velkommen til evt. at læse under Klienters erfaringer.                                                             Du er altid velkommen til, at ringe eller skrive, for et spørgsmål, eller for at bestille en tid, til                                                       en go, forstående og positiv samtale, og kaffe eller te. Så får vi dig på tryg, glad og inspireret vej.                                                                     Venlig hilsen, Certificeret Psykoterapeut siden 2006, 56 år, Thomas R. Juul Andersen.  

. Vil du gerne have menneskelig, effektiv og faglig hjælp, til at komme af med Angst (klik evt. her Angst, eller læs længere nede), sårbart selvværd og/eller træls usikkerhed.

. (grundet gestaltterapiens og den helhedsorienterede dybde og forståelse af psyken. Og den meget menneskelige og anerkendende måde, så er jeg glad for, at opleve, at måden nærmest hjælper alle af med angst (efter et normalt antal rummende, positive, faglige og anerkendende samtaler). 1 ud 10 skal/kan måske lige komme 2 x 2 samtaler mere over f.eks. 3 måneder, for at blive helt fri af angst (ikke at man skal være perfekt, eller at der er noget forkert i, at kunne få en lille smule angst (men det er ubehageligt og styrende). Tallene fra Kognitiv terapi (deres egne) er,- 2-3 (ud af 10) kommer af med angsten. 4 for reduceret angsten med 30-70% (men får istedet redskaber til at håndtere angsten), og mere end 3 (ud af 10), får slet ikke noget ud af samtalerne/måden. De ikke så imponerende tal skyldes bl.a. (hvis du vil læse mere om sammenligningen med Kognitiv terapi, kan du klikke her heling af angst.

. Eller er du ramt af Stress,

. Eller generes du af for jævnligt lavt og trist humør (måske depression).

. Eller spisestyring, eller tvangshandlinger.

. Eller måske bare behov for, at tale om noget (måske noget der er svært for tiden, en livskrise, eller lign.)

. Eller måske dit/jeres barn/unge har det svært (8-20 år) (måske sårbarhed eller vrede, eller angst), Klik evt. her for Familie og børn/unge

. Eller kunne i bruge hjælp til Parforholdet, til at opføre jer bedre, kommuni-kation og værdi i eventyret, for hjerteglædeParterapi/parsamtaler

​. Hos mig er Selvværdet (og angst) meget vigtigt, det vil sige, at der ikke er nogen der kommer hos mig, og sidenhen går fra mig, uden at have fået et meget bedre selvværd, og go kærlighed til den man selv er. - Fordi vi er alle værdifulde, og vi skyldes (vi skal have i gave), at elske os selv som vi er, og hvile godt i os selv som vi er. For så kan man f.eks. ikke få angst igen. Og det er også godt for Stress, for så bliver man bedre til, at sige hvordan man har det med noget, og at sætte grænser (ikke behøve præstere hele tiden). Og mærke hvad der mere, og også er værdifuldt for en.

Men hvordan heler man selvværdet. På ordet kan man tro, at det er en selv der skal gøre meget. Men sådan er det ikke. Kort kan man sige to ting: Når jeg bare en smule lærer et andet menneske lidt at kende, så er jeg rigtig god til, at se det menneskes store og skønne værdi, og anerkende og ud-trykke det, så det heler og retter op på de flotte blomster i den enkelte. 

Det andet er, at det er helende og givende, at tale om,- hvad er jeg for en, hvad er mine interesser, hvad er mine holdninger, hvad er mine farver, hvad kan jeg lide, og hvad er værdifuldt ved mig, og nogenlunde hvilken flot figur er jeg i verden. Og så lære at fylde mere med det.

Men også at tale om årsagerne til sårbart selvværd hjælper.  

Jeg synes livet er smukt og nærmest magisk. Og Så meget giver glæde hver dag (måske som følelsen i Celine Dions franske sang - Pour Que Tu M'aimes Encore), også selvom der for alle, nogle gange kommer svære udfordringer,- for uden dem ville det rare, spændende og skønne ikke mærkes så rigt og dejligt. Men nogle gange kan noget være urimeligt, og nogle gange kan noget være rigtig svært, så svært at der kan komme gråd i det skjulte, eller Angst i det sociale, eller svært ved at sove eller finde humøret, grundet Stress. Eller det kan være depression, eller Spisestyring.

​Har du det sårbart, og lyst til at blive forstået, og få givende hjælp til et be-stemt problem. Så er jeg god til at forstå, og få dig ud af genen, og få dig til at blive en vinder, i din selvfølelse, og i hverdagen.

   

Mange unge og voksne generes i dag af Angst og Stress. Grundet noget i barndommen, og grundet en række umenneskelige konstruktioner i samfundet (overfladiske og konstruerede senarier, lidt for lidt rigtigt samvær, porno, og præstationens for store indtrængning i selvsyn, og i det hvor vi hellere ville ledes af interesse og hjertet).


Men man kan heldigvis godt få god og positiv hjælp til, at få det godt.

Men hvad hjælper godt når man har det sårbart, eller lidt svært (og ikke bare redskaber og tanker man skal huske). -

.Det hjælper menneskeligt, positivt og effektivt, når der er to ting (jord/blomst) (yin/yang). Det ene er, at det simpelthen hjælper, at få sagt noget om det der er sårbart eller svært, og tale om det, og blive forstået. At tale om det sårbare, om årsager, og om svære situationer. Men dette netop i den gode, rummende, om-sorgsfulde, positive, inspirerende, spændende (dine tanker og interesser, livets krydderier, og lidt af mine erfaringer), og anerkendende samtale (af klientens/men- neskets skønne og store værdi). Men også her givende redskaber og anbefalinger, der i hverdagen, og samtidigt, er med til at hele og løse problematikken (f.eks. Stress).

. Det at blive set og forstået, og tale godt om tingene, og også få ord på, og ideer til løsninger, kan hele selv de dybeste sårbarheder, som f.eks. dyb sorg, sårbart selv-værd, eller livskrise.

. Men oftest er det godt, ved disse dybere og svære sårbarheder, som f.eks. Angst, dødsangst, Spisestyring, depression. Ja i det hele taget ved de fleste følelsesmæs-sige gener, at der også i den brede gestaltterapi og Helhedsorienteret samtale/- terapi, findes forskellige, dybere helende, rare, spændende og værdifulde indre-øvelser. Disse heler, forstår og giver glæde indeni og indefra. Dette er ikke alterna-tive måder, men klassiske, anerkendte og nyere og moderne måder (helende og frugtbare måder/grene, på psykoanalysens faktisk menneskelige og brede træ).​

* måden er i forhold til Angst (men også lidt lign. gener) reelt mere helende end Kognitiv terapi. Idet den værdigt lytter til mennesket, følelsen og årsagen.  

. Lille slags eksempel, - at være nærværende (indeni), få lys og ord på, og forstå, heler angsten eller det der tærede og f.eks. gav depression (jeg stod ved siden af angsten, som dér blev forstået, og gav mening, og den 'tog' mig ikke, men ændrede sin størrelse, som fra 'farlig tiger' til mere henad en vild kat. Og jeg blev større, min gode størrelse og farver, som jeg kan elske). Og jeg fandt derefter, i min hverdag, at tigeren var væk, og at jeg godt kan lide vilde katte, og at de faktisk godt vil snakke, og faktisk ser mig som en kat som dem.

. Denne både faglige, rummende og meget anerkendende tilgang, giver også, som nævnt tidligere, et meget bedre og helet selvværd. Og det er det dejligste og næst vigtigste i livet. Det vigtigste er, at vi alle bygger på kærlighedens hus. (synes jeg. Og at have det sjovt, eller dejligt, ligger helt sikkert også indenfor de 3 eller 5 bedste, tænker jeg med smil).                                     

. Det kan tilføjes, at den helhedsorienterede tilgang både er meget anerkendt og effektiv (lidt som den nærende økologi, tænker jeg med smil), og kræver derfor bestemt ikke mere, end andre måder.

. Jeg er 56 år (gift og to kvikke piger på 10 og 12 år), og har 17 års god, hyggelig og effektiv erfaring med, at hjælpe både voksne og unge i forhold til de ovennævnte gener (nævnt igen nedenfor).

Nb. På et postkort jeg for nylig har fået lavet, står der i en parentes - (bl.a. psykody-namisk​), desværre mangler der der et mellemrum. Men det manglende mellem-rum gav mig tanken, at jeg måske nok burde, kort, forklare psykodynamisk terapi. Hvis man googler det, kan man se, at der står, at det er udviklet fra Psykoanalysen. Og det er rigtig nok. Man kan også læse, at det for traumer (f.eks. stærk utryghed og lign.) er en anerkendt og effektiv/helende måde. Hvis du vil læse lidt mere og brugbart omkring psykodynamisk samtaleterapi, så er du velkommen til at klikke her - psykodynamisk samtaleterapi

Du er velkommen til, at læse lidt mere på hjemmesiden, (du kan evt. også læse lidt under klienters erfaringer). Og du er velkommen til, at ringe eller skrive, hvis du har et spørgsmål, eller vil bestille en tid, til en go, rummende, positiv og farvefuld samtale, og kaffe eller te.​​

. Gestaltterapi tog sin begyndelse i USA i 1950erne, og udvikledes af Fritz Perls (Psykiater, oprindeligt fra Berlin), Laura Perls (psykolog, og Fritz Perls kone), og Paul Goodman. Gestalt betyder meningsfuld helhed, og Gestaltterapien bygger på et humanistisk og holistisk menneskesyn. 

. Motivationen til denne første psykoterapeutiske uddannelse var dertil og i høj grad, at de anså det bedst og nødvendigt, at terapeuten (psy-koterapeut, psykolog eller psykiater) selv gik i terapi under den fireårige uddannelse. Så psykoterapeuten ikke er uhensigtsmæssigt styret af barndommens erfaringer (f.eks. er blevet overdrevent omsorgsfuld, eller behov for at fremstå overlegen, el. andet). Idet de så, at sådanne tilstande hæmmede helingen og gevinsten for klienten. 

. I 80erne udviklede man på, og moderniserede Gestaltterapien. Den rummede i forvejen klog psykologi og virksomme måder, men blev nu i endnu højere grad, den brede og helhedsorienterede form, der så og sige, rummer rigtig meget af det gode, fra gennembrudsgivende og helende psykoanalyse (forskellige typer), til f.eks. kroppens sensationer (årsagen/forståelsen findes ved følelsens fødested), til - forståelse af selvansvaret for, at sætte ord på følelser, og være de farver og ønsker man faktisk har. Til det vigtigste,- den spændende, rummende, positi-ve, og meget anerkendende samtale (og bl.a. selvværdshelende/selv-værdsgivende samtale).  

Det var en halvstor beskrivelse.

Hvis du vil vide lidt mere om mådens værdier og redskaber, kan du læse lidt mere under Individuel samtaleterapi. 

Har du det lidt svært, eller meget svært, og vil du gerne have det godt, og være en vinder i din egen mave, og i din hverdag, så er du velkom-men til at ringe, eller skrive via kontaktmenuen på hjemmesiden. Så kigger vi på det, og så er du allerede godt på vej til go havn, med fine dufte, tryghed, frugter og ting der interesserer dig.

Hav en go dag, venlig hilsen, Thomas R. Juul Andersen. 

​Gestaltterapeut, Helhedsorienteret Psykoterapeut, og Parterapeut.

4-årig uddannelse i psykologi, psykoterapi, parterapi og familierådgiv-ning. Psykoterapeutisk Institut, Skindergade, København (2002-2006).

Før da, god og kreativ karriere i forhold til reklame.

Jeg er 56 år, født i oktober, gift, og vi har to kvikke piger på 10 og 12 år. 

​Kontor/praksis: Vordingborgvej 34, 4600 Køge.

Tlf.: 26 85 00 97

E-mail: ditjeg@ditjeg.dk

Hvem er jeg, og hvad er mine værdier.

Jeg går ind for et samfund hvor vi lever i solidaritet, 

i medmenneskelighed. 

i værdighed (at opføre sig ordentligt overfor andre).

I frihed til, at sige sin mening.

I frihed til, at være helt den man er.

I frihed til, at have seksualitet (men kun på en måde som du er sikker på, at du vil have det godt med, og ikke for penge).

I dybere fornuft.

I det dejlige, og i grin og i stærk latterfrem-kaldende sjov:)

I stærkere afstandstagen (mere modig og voksen) til det som er dårligt (f.eks. penge-spil på nettet, porno, for meget skærm-brug, skadende kemi omkring os, og grådighed) 

I større prioritering og glæde ved de ting vi kan lave sammen (eller bare være sammen, i de blomster der så springer frem), og halvering af skærmtid.

Og i glæde, fordi livet er en fest (med mange forskellige boder, lyde, dufte, møder/kontakter og farver). hvor vi alle er inviteret med, og hvor vi kan være os, og vise os, og møde og hilse på andre.

Jeg er heldigvis ikke den eneste der ønsker sådan et samfund, og verden går også langsomt i den retning. Men vi kan lære en del godt af f.eks. Japan, men også Sverige og Norge. Ja af mange fine ting, fra mange forskellige steder. Og af det almindelige og rare menneske. 

VH,  Thomas R. Juul Andersen.  

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Hvis du generes af en gene, og gerne vil have god hjælp til, at komme af med den, eller du bare har brug for at tale om noget svært, så er du velkommen til at ringe eller skrive via kon​taktformularen.​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke

Thomas R. J. Andersen

Vordingborgvej 34, 

4600 Køge

Klik her for rutevejledning

Kontaktinformation

Telefon: 26 85 00 97

E-mail: ditjeg@ditjeg.dk​

Telefontider

Man - fre: 08.00 - 17.00

Lør og søn: lukket

Mails besvares alle dage.