Har du behov for, at få luft for noget, at sætte ord på følelser og tanker, og få en faglig og menneskelig respons, for med den indsats, at komme af med psykiske gener, som Depression, Angst, Stress, eller lavt selvværd. Og for lettere at kunne være den du er. Vigtige fokus er - psykologisk faglig forståelse, anerkendelse, glæde, at kunne være den man er, stærkere evne til lykke, og lettere adgang til de ting og ønsker der interesserer og giver mest glæde.​

Thomas R. J. Andersen

Gestaltterapeut, Oplevelsesorienteret

Psykoterapeut, og Parterapeut.​

Vordingborgvej 34

4600 Køge.
Tlf.:
26 85 00 97

E-mail: ditjeg@ditjeg.dk​

Uddannelse

​2002-2006, fireårig uddannelse i psykologi, Gestaltterapi, Oplevelsesorienteret psykoterapi, Par- og Familieterapi, og eksistentiel psykoterapi, på Psykoterapeutisk Institut i København.

1990-1992, uddannelse til kreativt felt for reklamebranchen og for teater. Her god karriere til ca. 2004.

Billeder af kontoret​.

Stolen til højre for bordet er kun en af flere ekstra stole, til brug hvis der kommer en familie.

Klientstolene er de to grå. Liggestolen er til læsning.

Klik evt. på billederne for større.​

Parterapi og individuel samtaleterapi i Køge

​Ved Gestaltterapeut, Oplevelsesorienteret Psykoterapeut, og eksistentiel Psykoterapeut

Thomas R.J. Andersen.

  • Jeg er 54 år, jeg er gift og vi har to piger på snart 10 og snart 8.
  • Jeg har 15 års erfaring med psykoterapi, individuel terapi, Parterapi, og Familierådgivning (oftest ved besvær imellem forældrene og barn/børnene)  Først fra 9 år med praksis i Købehavn, og nu 6 år med kontor og praksis i Køge. Før da havde jeg en succesfuld karriere på et kreativt felt, i forhold til reklame og teater.
  • Jeg er uddannet i psykologi, Gestaltterapi, Oplevelsesorienteret psykoterapi, eksistentiel psykoterapi, Parterapi og Familierådgivning, fra fireårig uddannelse ved Psykoterapeutisk Institut i København. Afsluttet i 2006.
  • Jeg taler respektfuldt og ordenligt med mennesket (det vil sige, interesseret i menneskets erfaringer, for at vi kan forstå de oplevelser og sammenhæn-ge, der belaster menneskets selvfølelse, og rigtig ofte skaber f.eks. styrende angst, medskabende til stress, usikkerhed, depression, eller spisestyring).
  • Den almindelige forståelsesgivende og anerken-dende samtale, hvor mennesket kan fortælle, ord og følelser kan komme indefra og ud, og mennesket kan føle sig forstået og anerkendt, og hvor der kan fortælles og tales om meget forskelligt. Og hvor terapeuten på bevidstgørende måde giver brugbar respons, heler og er på en måde den vigtigste del af helende og givende samtaler. Men oftest skal der lidt mere til, både en præcis forståelse, og det jeg kalder øvelser, hvor man kan være i og tale fra det dybere erfaringsrum og følelsesrum, og derved heles f.eks. angst, manglende selvværd, dødsangst, depression og f.eks. spisestyring, via forståelse, selvomsorg, min empati og anerkendelse. Disse øvelser er ikke farlige, man er helt ved bevidsthed, og de er en naturlig del af psykoanalyse, en hjælp til at komme under lagene, og en sund og helhedsorienteret tilgang. Øvelser er forskellige, og kan også være en givende forståelse af en nattedrøm. Øvelser fylder ca. 5-20% af en proces, og var en indtil for en 15 år siden, hvor kognitiv terapi tog over hos psykologer-ne, en naturlig, helende og givende del af det, at gå til psykoterapeut eller psykolog.  
  • Min erfaring er, at alle mine klienter f.eks. kommer af med angst. Hvilket min erfaring, via det jeg hører fra mine klienter, relativt sjældent sker ved, at gå til en psykolog, idet de hovedsageligt benytter sig af Kognitiv terapi. Jeg skriver også dette, fordi disse klienter er kede af, ganske ofte ikke at have kunnet få rigtig hjælp. Og jeg er af den holdning, at kognitiv terapi bør fylde mindre (være en mindre del af terapien), og at årsagerne og mennesket bør fylde mere. Fordi det hjælper bedre, og også er en mere givende og værdig oplevelse for mennesket og klienten. Samtaler bliver spændende, givende og værdige, når de må få lov at handle om mennesket.
  • Samtaler kan også handle om livskriser, Stress, sorg eller angst grundet tab eller hændelser.        Og lige præcis det emne som gør mennesket ked af det, eller som mennesket har behov for eller en lyst til at tale om. Det kan f.eks. være i forhold til egne børn eller voksne børn. Problemer med at finde en kæreste, eller problemer på arbejdet.                                     
  • Jeg oplever at effekten understøttes af bredden i Faglighed. Men også af, at jeg har mange erfaringer, også mange gode erfaringer. At jeg har indsigt, og er et kreativt og gladt menneske. At jeg har interesse for skønheden i vores handlinger, i det vi skaber, og i naturen. Og at der også er plads til, at klienten gerne vil inddrage en værdi fra et spirituelt eller religiøst element.  
  • Min oplevelse er, at jeg kan hjælpe klienter til heling og udvikling, i forhold til nævnte gener, og til at hvile i sig selv på en givende måde, på 6-15 samtaler.
  • Hvis du har et spørgsmål er du meget velkommen til at ringe,

        VH. Gestaltterapeut og Oplevelsesorienteret

        Psykoterapeut Thomas R.J. Andersen.

Parforholdet er for de fleste den vigtigste relation vi har.

Derfor er det forståeligt, at man brokker sig, at man bliver irriteret, og at man bliver såret, når noget ikke er rimeligt, eller godt nok.

Men for de fleste gode mennesker, er det ikke nemt, at ændre på de ting der irriterer, eller sårer.

Bl.a. fordi man derhjemme meget hurtigt forsvarer sig, og går i modangreb. Og fordi at mange af grundene til vores måder, vores reaktioner, og sårbarhed, er noget vi har med fra barndommen og ungdommen, og har med os ind i forholdet. Derfor er det godt, at der er findes det der hedder Udvikling. Udvikling betyder at man får det bedre med sig selv (f.eks. usikkerhed eller tendens til vrede heles en go del eller helt, dertil, at man bliver mere bevidst om og kan tale om f.eks. hvorfor reagerer jeg sådan. Dertil, det sidste ved udvikling, er at der bliver mere glæde indeni, lidt mere overskud, og at man kan give mere, f.eks. kærlighed og opmærksomhed.

Det lyder meget dybt og terapeutisk, men det meste af det sker faktisk alene ved at tale om tingene.

Ovenstående tema er ikke hele det, det handler om. Men det kan f.eks. være imellem 70 og 20% af hvad det handler om.

For Parsamtaler er lige så meget, god samtale om noget der irriterer en, frustrerer en, eller noget der har såret en Og gode ønsker, til hvad man godt kunne tænke sig.

Parterapi er et sted, hvor det næsten på lidt magisk vis, opleves trygt, at sætte ord på det som irriterer eller sårer. Og igen, pludselig, er meget mere okay, at høre det som manden eller konen siger, eller brokker sig over. Det er som om, at de allerede fra første minut mærker indeni, at de faktisk godt kan tåle det. Og også mærker lyst til at få sagt egne ønsker. Og ved at tale om det, nå hen til at få det klogere, fornuftigere og kærligere sammen. Og derfor er der også meget mindre forsvar og modangreb, end der er der hjemme. Så man istedet kommer til at forstå hinanden bedre, og mærker gode følelser. Og så kan man komme ud af forskansningerne og begynde at gøre tingene bedre.

Og f.eks. lave gode aftaler, om alt fra bedre samtaler, nærhed, praktik, og f.eks. regler for brug af skærme.

Nogle typiske emner er.

Ønske om bedre kommunikation, og bedre samtaler.

Ønske om at den ene, eller begge, reagerer mindre sårbart på konstruktiv kritik (det løses ved, at jeg giver plads til sårbarheden, og bl.a. derved heler den, en rar og betydningsfuld del, og erstatter den med mere selvkærlighed. Men også ved at

give mere plads til at være omsorgsfuld).

Ønsker om at den ene, eller begge, begynder at priori-tere fornuftigere i forhold til den anden, og familien.

Ønske om mere initiativ til samtale, samvær, og oplevelser sammen.

Ønske om min indsigt og hjælp til, at en såret tillid heles, og der genetableres tryghed sammen.

Ønske om mere nærhed, kærligere og sødere væren, og gerne igen lidt romantisk væren.

Ønske om mere enighed i forhold til børneopdragelse, og gode aftaler, der er selvværdsgivende for børnene, og brugbare for forældrene.

Ønske om at der skal være mere godt indhold i hverdagen og i eventyret, og at kunne komme frem til mod, til at kærligheden godt må være lidt tykkere.

Jeg har de sidste 15 år talt med mere end 275 par. 

En undersøgelse for nogle år siden blandt et antal af Parterapeuter, viste at ca. 65% fik det bedre sammen og valgte, at blive sammen. Kærligheden er dejlig, men den er også nogle gange svær. Så når jeg oplever, at de par jeg taler med, at da får tæt på 95% det bedre sammen, udvikler sig, og får mere værdi. Så synes jeg, at det er ikke så dårligt, kærligheden er jo ikke altid nem, derfor må der arbejdes lidt på den, så den bliver mere fornuftig, og lidt bedre for samværet, så kærligheden også kan blive lidt kærligere igen. 

Grunden til at det langt oftest har givet noget godt, tror jeg er, at Gestaltterapi og Oplevelsesorienteret psykoterapi, som basis, er en meget bred måde, at se på tingene på. Den enkelte person er den vigtigste i verden. Man er unik. Men man skal ofte flytte nogle indre forhindringer, så man kan give noget godt til den anden, og lave gode aftaler. Men også fordi jeg synes det er et spændende område, hvor med lidt indsats også skøn-heden i livet vokser.

Der kan evt. læses under menuen - Klienters erfaringer.

Er der for ofte konflikter, negativt og surt humør, uhensigtsmæssige vaner, eller såret tillid, så er du eller i velkomne til at komme, så gør vi noget godt og givende ved det.

Nb. hvis du har et spørgsmål er du altid velkommen til at skrive eller ringe.

Vh, Gestaltterapeut og Oplevelsesorienteret Psykoterapeut Thomas R.J. Andersen.

Parterapi/Parrådgivning

At få lov at brokke sig, uden at den anden med det samme forsvarer sig, eller kommer med modangreb. En af grundene til at man kan tåle det, er at man er taget derhen sammen. At sætte ord på følelser der bliver ramt, det som irriterer, forstå hinanden bedre, og gode ønsker, i et frirum, hvor terapeuten hører begge, spørger om, og rådgiver om, er en styrkende og interessant vej til den gode have.

Noget af det gode er, at tale om de ting, sætter kærligheden mere fri, til nærhed, til at se den anden, og til at give.​

Læs evt. mere

Angst, Panikangst, og fobier

​Angst helbredes oftest ved, at terapeuten støtter klienten til, at sætte ord på erfaringer, følelser, og tanker. At det indre får plads og forståelse. Ofte støtte også til at sætte ord på delvist fortrængte påvirkninger. Således at man kan være mere af sig selv, og der er ikke er brug for angst. At Usikkerhed også på denne måde bliver reduceret.

Om Angst, og hvordan kommer jeg af med det​

Depression

​Sætte ord på og finde årsager. Og opleve anerkendelse og forståelse, befrier selvet for tristhed og depression. Dertil at Selvet/klientens natur, mere viser sig.

Læs mere specifikt om Depression

Læs mere bredt om Individuel terapi​

Når du er ramt af stress

​I behandling af Stress sættes der ord på arbejdets og hverdagens udfordringer.  Men det er oftest givende og effektivt, at sætte ord på usikkerhedsfølelse, idet den også styrer hvordan man kan stresse sig, og får Stress.  

Læs evt. mere

Usikkerhed, forkert/lav selvopfattelse

Usikkerhed, forkert selvopfattelse/for lav selvopfattelse. Ved at sætte ord på, sættes dit Selv fri, og du bliver den du er på en mere givende måde. Læs mere om usikkerhed og forkert selvopfattelse/lav selvopfattelse

Bredere om Individuel terapi/ændrende samtaler​

Spiseforstyrrelse

​Følelserne og årsagerne bag er ofte bl.a. skuffelser,

ikke at være forstået, sorgfølelse over ikke at være blevet set og taget sig af, i forhold til det som var forkert. Forkerte elementer i opdragelse. At føle sig forkert, eller alene.

At tale om årsager, og opleve omsorg og forståelse, ophæver behovet for spisestyrings enkle verden.

At tale om det heler usikkerhed.

Læs  evt. mere om spiseforstyrrelse 

​Psykoterapeut, individuel, Par- og Familieterapeut   |   Thomas R.J Andersen   |   Vordingborgvej 34   |   4600 Køge   |   Tlf.: 26 85 00 97   |   Mail: ditjeg@ditjeg.dk​