Har du behov for, at få luft for noget, at sætte ord på følelser og tanker, og få en faglig og menneskelig respons, for med den indsats, at komme af med psykiske gener, som Depression, Angst, Stress, eller lavt selvværd. Og for lettere at kunne være den du er. Vigtige fokus er - psykologisk faglig forståelse, anerkendelse, glæde, at kunne være den man er, stærkere evne til lykke, og lettere adgang til de ting og ønsker der interesserer og giver mest glæde.​

Parterapi og Parrådgivning tilbydes i Køge. 35-15 min. køreafstand fra København, Roskilde, Solrød, Greve, Ringsted, Haslev og Næstved.

Parterapi handler altid om mange spændende og gode ting. Og det handler om, at det skal være 

fornuftigere og sjovere, og om de flotte ting i livet.

Men det handler også om, at kigge på og tale om f.eks. for stor sårbarhed, eller såret tillid.

At komme hos en Parterapeut, synes jeg handler om, at man gerne vil have et rimeligt liv, og også et  

godt liv, og at det faktisk kan lade sig gøre, hvis nogle bestemte urimelige ting bliver reduceret, og nogle gode ting, både praktiske, og følelsesmæssige, bliver bedre, og fylder lidt mere. 

F.eks.:

Men hvis den ene for tit er negativ, eller for let bliver sur, så er det svært, at det kan blive rimeligt.

Eller hvis det er nærmest umuligt, at komme med lidt konstruktiv kritik til den ene, eller begge.

Eller hvis man ikke er gode til at kommunikere, ikke har lært at lytte, eller at spørge på en respektfuld og 

kærlig måde.

Eller hvis man for ofte er imod hinanden når det gælder børneopdragelse.

Eller hvis manden ikke ofte nok, giver kvinden det som hun har brug for, og kan li, som opmærksomhed, 

kærlig væren, kærlige udtryk, initiativ til samvær og oplevelser, eller lidt mere rimelig hjælp til det huslige.

Jeg kunne godt nævne en 4-5 ting mere, som giver den enkelte og begge frustration og nærmest vrede.

Ting som gør, at den ene eller begge bliver frustrerede, og hvor den ene, eller heldigvis begge kan se, at 

så bliver det svært, at komme op på et rimeligt, eller godt liv.

Jeg synes også, at det skal være rimeligt, og at man godt må have krav og gode ønsker. Ja jeg synes faktisk, at det skal være rart derhjemme, og at begge skal vise kærlighed til hinanden. Jeg oplever også, at det er den tryggere og kærligere væren, mine klienter kommer hen til, når først man har talt om det urimelige, og gjort noget helende og udviklende ved det. Men en del af disse ting (f.eks. sårbarhed og uhensigtsmæssig væren, som er sat i en i barndommen og ungdommen) er svære ting, og ikke bare lige, selv at  ændre derhjemme. Men terapeutens evne til, trygt at give plads til årsagerne, og tale om det, og udfordre det lidt, er helende og udviklende, så klienten behøver mindre forsvar, får mere mod, og fylder mere på en både fortællende og nysgerrig måde. 

Jeg har de sidste snart 13 år været ydmyg overfor, at have talt med mere end 270 par, og på en fornuftig og rar måde, har kunnet hjælpe ca. de 255, til at få det nemmere og kærligere sammen, men også med mere mening og sjov i hverdagen.

Jeg er begyndt, at give et slags Diplom til de par der kommer hos mig. De får det oftest den anden sidste gang, så det også kan bruges i processen. Et Diplom er oftest et slags uddannelsesbevis, og sådan kan man også lidt se det. Så klienten har noget håndfast, og kan sige, vi brugte tid på brok og gode ønsker, og vi fik noget godt ud af det, både mod og mere tæthed. Men diplomet skal dog bruges til noget lidt mere end det. Idet der på diplomet kort står de uhensigtsmæs-sigheder den ene og den anden har ageret med. Men også de gode ting de har aftalt, og som de skal huske. De kan derfor bruge det til, at pege på, og med positiv stemme, når den ene eller begge agerer urimeligt, pege på sætningerne på diplomet, og sige, husk nu hvad du erkendte, husk nu hvad der er bedre, at gøre, f.eks. lige at trække vejret, og at vi kan tale om det, på en lidt mere åben måde. Eller man pege på diplomet (det må gerne hænge et godt sted i mange måneder, eller år), og sige, husk nu, vi har med god energi og god fornuft, aftalt at bruge skærme mindre, eller f.eks. ikke at være sure når vi skal spise. Jeg får den respons på diplomet, at det er brugbart og giver noget godt. Hav go dag,

Vh, Thomas R.J. Andersen.

NB. Jeg nævner ikke problemer med seksualitet ovenfor. Og det gør jeg ikke, fordi jeg ikke ønsker, at 

give det indtryk, at jeg har en forventning om, at par har sex. Der skal være plads til, at par har et kærligheds-

forhold nærmest uden sex, eller med meget lidt sex (eller med lyst til meget sex). Men det er et emne som der er plads til, og som klienter nogle gange tager op. Og så er der heldigvis noget godt man kan gøre ved det. Det kommer jeg 

lidt ind på længere nede.  

 

Her en lille liste over, hvad man kan få ud af, at sætte ord på brok, følelser,
og gode ønsker, hos en Parterapeut: 

 • En måde at komme til, at befri sig lidt, og på en mere givende måde være den man er.
 • At komme til, bedre at forstå hinanden, og hvorfor noget betyder noget godt for den anden.
 • Det er et sted at brokke sig.
 • Det er et sted hvor man kan høre nye, brugbare, og inspirerende ord fra terapeuten.
 • Det er, at komme til bedre at forstå hvorfor jeg reagerer sådan. Og forstå hvorfor den anden reagerer sådan.
 • Det er et sted hvor man også kan tale om børnene.
 • Det er et sted hvor man udvikler sig lidt.
 • Det er et sted, at tale om, at man er for viklet ind i hinandens følelser, at man måske passer for meget på     hinanden (passen på, følelsesfusion / det modsatte - Selvdifferentiering).
 • Det er et sted at lave gode aftaler, både i forhold til følelser og praktiske ting.
 • Det er et sted at få mod til, at tale ordentligt til hinanden. Og nogle gange lære det store ved det høflige, dannede og kærlige sprog.
 • Det er et sted, der via ord, mod, indrømmelser, og ønsker, hurtigt bevæger én hen til den stærkere, friere,    sjovere, og rare have, som man ofte havde gået og ønsket.
 • Det er et sted hvor man kan tale om, at den ene måske er gået lidt i stå.
 • Det er et sted hvor man kan sætte ord på, ønske om lidt mere nærhed, og lære at sætte tid af til nærhed, og til at gøre det lettere, oftere at gå i seng sammen, ved at sætte ord på forstyrrelser og lyst.                                                    Det er også et sted, hvor seksuallivet ikke er afgørende for det nære, kærlige og givende parforhold.
 • Det er en mulighed for, at sige undskyld på en ordentlig måde.
 • Det er et sted, hvor utroskab også kan være et tema, og hvor støtten kan være det, at sætte det igang som kan hele den sårede tillid.
 • Jeg interesserer mig for kærligheden og parforholdet af to årsager, fordi kærligheden for mig er en del af skønheden, og af det smukke. Og fordi, at jeg oplever og tænker, at med den person vi møder og bliver tiltrukket af, da ønsker vi at blive set som vi er, at blive anerkendt, at blive spejlet, og at blive bakket op. Ligesom vi ønsker den anden det godt. Men det er ikke bare lige, at det bliver så godt. For langt de fleste mennesker har gamle grunde til 

  at passe godt på sig selv. Og så har langt de fleste heller ikke rigtig haft mulighed for, at opleve og lære, hvordan 

  det lige er godt at gøre i et parforhold. Man kunne forestille sig, at det kunne være obligatorisk, at komme på et kursus før man bliver gift. Man tager jo også kørekort til bil.  

  Men i hvert fald synes jeg det er en god udvikling, at det nærmest er blevet normalt idag, at vælge at gå til en Parterapeut, og få mulighed for at brokke sig, hver få ret i noget, et trygt rum til at sætte ord på følelser, lære noget godt, og sætte ord på gode ønsker, og kaffe, 


  • Et forløb med parterapi består typisk af 5-9 sessioner.
  • Man skal derfor være indstillet på, at det godt må koste en 5-8000,- Kr. at få et ægteskab eller parforhold, med mindre konflikt, bedre samtaler, mere mod, og gode oplevelser.
  • Nogle gange anbefaler jeg den ene, at komme alene 1-3, for at kunne sætte lidt flere ord på noget vigtigt, og / eller for at hele noget. Dette reducerer oftest antallet af gange, hvor man behøver komme sammen med 1-3 gange.
  • Der er selvfølgelig fra min side altid fuld tavshedspligt i forhold til klienter og samtaler. ​

  Jeg synes at Gestaltterapi og Oplevelsesorienteret psykoterapi, giver gode redskaber også til Parterapi. Fordi Gestaltterapi interesserer sig både for barndom og gamle erfaringer, og for nu'et, selvansvar, og udvikling. Oplevelsesorienteret psykoterapi er den metode som fylder mest, i den faglige Parterapi hos mig. De to måder ligner en del hinanden, og supplerer hinanden godt. Jeg oplever at parrene kan bruge det, at der kan blive talt om barndom, forstås ting, så de oplever at de befrier sig for noget, og derfor kan noget nyt og bedre og stærkere. Ligeledes som det er vigtigt at kunne brokke sig, kunne tale om det som irriterer, og de ting man er nødt til at gøre bedre.

  Lidt ekstra tekst om den parterapeutiske samtale

  Jeg oplever, at det at tale om konflikter, gå bag om reaktioner, og sætte ord på noget fra barndommen, faktisk virker

  spændende og glædesgivende på mennesker, at noget kan forstås.

  Alle mennesker har fået forstyrrelser og større eller mindre sår i deres barndom eller ungdom. Disse skaber altid problemer i parforholdet. Derfor er det godt, at forstå de tidlige sår og forstyrrelser, også fordi, at det at sætte ord på, og erfare at det ikke var farligt, at tale om, heler sårbarheden.

  Ofte har den anden det modsatte problem, ikke at kunne at tåle sårbarhed. Og måske giver uhensigtsmæssig stor omsorg, eller på anden måde bliver påvirket (hvilket dog godt kan være forståeligt). At forstå hvorfor, at også her, er der en sårbarhed, kan også være vigtigt. 

  Forskellige besværlige måder at være på, skyldes påvirkning i barndom og ungdom, og på det enkle spørgsmål - kender du det fra din barndom eller ungdom, eller for 10 år siden, kan man forstå hvorfor og sammenhængen, og det heler, og ophæver det som styrer én på en ikke givende måde. Man begynder at turde elske, når sårbarheden 

  er blevet mindre.

  Noget der også sker i den parterapeutiske samtale, er at man modnes.

  Nogen gange siger man, at voksne bare er børn eller unge, der er blevet ældre af alder.

  Med det menes oftest to ting, at man oftest er så påvirket af erfaringer i barndommen, at man for meget 

  er styret af det, og kan have svært ved at komme af med de uhensigtsmæssige måder. Det andet der menes 

  med ordsproget er, at det unikke ved os meget tydeligt ses i barndommen og ungdommen. Og at vi måske 

  ofte skal lære, at holde fast i det vi er, men dog også komme af med noget af det skrald vi fik serveret.

  Men ved, også i parterapi, at tale om årsager, og sætte flere ord på, så sker der oftest en

  befrielse, fra det som har holdt en fast, f.eks. i for megen passen på, eller for megen væren uden hensyn.

  Og man oplever og mærker, at man egentlig modnes lidt mere, på en god måde, hvor man

  føler at man har lettere ved, at være sig selv, kan mere, vil opleve mere, og vise flere af de

  kærlige og smukke følelser.

  I forhold til et ønske om lidt mere seksualitet

  Er kærtegnene og intimiteten gået lidt i stå, og har du/i lyst til at nævne dette.
  Jeg er ikke sexolog men min erfaring er, at jeg er rimelig til, at sætte lidt gang i disse ting igen. Bl.a. ved at være åben for temaet, men dernæst ofte

  ved enkle og gode opgaver.

  Det er bl.a. ændrende at sætte ord på præstations-ulyst/angst. Sindet gøres da mere frit, og bliver mere selvbestemmende i forhold til den fysiske lystfølelse.

  Der kan også tales om, at kvinden jævnligt ikke er aktiv nok, eller for sjældent tør vise hendes interesse. At opleve at man kan sætte ord på, godkender ofte hendes egen lyst. Eller giver hende mulighed for, at nævne noget som også har betydning.

  Det kan også være godt at tale om, at disse ting, skal have tid, d.v.s. at det kan aftales, at bestemte aftener, der skal der være rart og hyggeligt samvær, på sofaen eller i sengen. Nogen gange giver jeg den opgave, at man skal gå i seng sammen, f.eks. to lørdage i træk.

  Seksualitet og erotik er mange ting. Det kan også handle om fantasi og ord. Min opgave kan da alene være, at lægge mærke til hvad begge synes. Hvis teamet seksualitet bliver bragt op af klienten eller klienterne, handler det dog oftest om, at det er gået lidt for meget i stå. Det at sætte ord på, og på hvad der hindrer, at der ikke er prioriteret tid til bare at ligge, og det at få opgaver med hjem, er ganske effektivt til igen, at skabe en vis hyppighed. Men også til, at det nogen gange synes, at blive endnu dejligere.

  Med venlig hilsen


  Thomas R.J. Andersen
  Vordingborgvej 34, 4600 Køge.
  Telefon 2685 0097

  ​Psykoterapeut, individuel, Par- og Familieterapeut   |   Thomas R.J Andersen   |   Vordingborgvej 34   |   4600 Køge   |   Tlf.: 26 85 00 97   |   Mail: ditjeg@ditjeg.dk​