Har du behov for, at få luft for noget, at sætte ord på følelser og tanker, og få en faglig og menneskelig respons, for med den indsats, at komme af med psykiske gener, som Depression, Angst, Stress, eller lavt selvværd. Og for lettere at kunne være den du er. Vigtige fokus er - psykologisk faglig forståelse, anerkendelse, glæde, at kunne være den man er, stærkere evne til lykke, og lettere adgang til de ting og ønsker der interesserer og giver mest glæde.​

  Psykoterapi - Individuel terapi i Køge.

Individuel terapeutiske, helende og udviklende samtaler.

Individuel terapi handler om, at klienten gerne vil af med en psykisk og livskvalitetsreducerende gene som, Angst, Panikangst, Dødsangst, Depression, Stress, usikkerhed og lavt selvværd, tvangs-handlinger, Spisestyring, eller lign. Eller ønske om samtale grundet Livskrise, at tale om erfaringer, eller ønske.

Individuel terapi og samtale, handler lige så meget, om det man kan kalde, en god samtale, hvor der kan blive sat ord på vigtige tanker og generende følelser, og gode ønsker.

Samtale ligesom at gå i en park, og komme til at se hvad der er i parken, hvad mangler gødning, og hvad er det for en type park, og hvad skal have lov at fylde mere, for at det bliver den park den er.

Jeg spørger, og spørger til det der ligger bag klientens svar.

Jeg er interesseret og nysgerrig på hvorfor klienten har det sådan. Jeg finder derfor relativt hurtigt ud af (oftest allerede i første eller anden samtale), hvorfor klienten har det sådan. 

Derfra skal den blive tydeligere, ved at komme inde fra klienten, så klienten kan mærke sig, og føle sig forstået i forståelsen.

Når et menneske føler sig forstået (og pigen eller drengen fra barndommen indeni føler sig forstået), så heler det (f.eks. angst), det giver bevidsthed (istedet for selvskyldfølelse), det befrier, og det gør at selvkærligheden kan heles og vokse.

Helende samtaler, er altså bestemte skridt, men man kan sige, at for hver skridt, er der tre mulige trædesten, og man vælger den, som lige passer bedst. Men man går ad de trædesten, og ad den vej i parken, som forstår, heler, ophæver, og tager den psykiske gene ud af systemet, og stiller det på en hylde blandt bevidsthed og erfaringer, og så Selvet og den man er mere trygt, frit, og med selvkærlighed kan være den man er, noget mere.

Individuel terapi og samtale, er samtidig og lige så meget, en god samtale med godt indhold. At blive lyttet på, at få sagt noget om noget, som det ikke er så tit man får sagt noget om. Og så det at jeg, terapeuten kan sige noget, der kan give en Aha-oplevelse, eller bidrage med noget der er berig-ende, men også ved måder og teknikker, at kunne komme ind til årsager, og hvis nødvendigt til det som er ubevidst, eller fortrængt. Men vigtigst her, at det er en god samtale, med rigdom i, og som vil noget godt for klienten, for følelsen, og for selvkærligheden.

Gestaltterapi kalder man ofte, trods det lidt stive navn, for den bredeste måde at samtale på, fordi den rummer forskellige gode ting, fra psykoanalyse, noget fra det Narrative (fortællende og beskrivende), kroppens sentationer (hvordan mærker jeg det i kroppen), drømmeforståelse, og til det man kalder, ansvaret for nuet (jeg er bange for at vise mig, være som jeg er. Men hvis jeg imorgen viser mere og hvem jeg er, så er jeg i det ikke bange mere. Ansvaret for at gøre noget bedre for Selvet og selvkærligheden.

Derfor er Gestaltterapi også sammen med Oplevel-sorienteret Psykoterapi, en god, rummende, interessant og effektiv måde for forståelse og heling af f.eks. Angst, depression, Stress, Lavt selvværd, og Spisestyring. 

Jeg oplever jævnligt, at få en klient, som har gået hos en eller to forskellige psykologer, men ikke rigtig har oplevet, at det har hjulpet, udover nogle krykker eller redskaber til at håndtere angsten. 

De fleste psykologer arbejder idag hovedsageligt med Kognitiv terapi. Men jeg må sige, at mit synspunkt er, at det ikke er det bedste for Angst eller Depression, og i nogen grad heller ikke for Stress eller Spisestyring. Men der er dog så mange forskellige overlapninger (ting der er lidt ens) indenfor metoder, at jeg af den grund ikke helt kan have ret. Men jeg holder dog på mit synspunkt, at jeg ikke er så begejstret for Kognitiv terapi. Den er lidt for smal for mennesker synes jeg. Og lidt for lidt omkring, at komme af med den psykiske gene. Men igen, det vigtigste er nok, at jeg giver mig ret til et synspunkt, så jeg ikke bare flyder ud, det ikke godt for noget.


Læs mere om hvordan man kommer af med angst

her - Klik her.

Anorexi og spiseforstyrrelse.  - Klik her.

Problemer i livet, svært ved at vælge, bryde mønstre, eller ønske om at tale om eget liv, for at få forståelse,

bevidsthed, og komme ind på en mere givende vej.


Problemer med at møde en kæreste.

Psykoterapeutisk coaching. Kunne du bruge hjælp til at gøre det, og lave det du gerne vil? Så kunne

psykoterapeutisk coaching måske være noget for dig.


Nogle klienter er meget kede af det, når de kommer. Eller deres problem kan synes at være meget komplekst. F.eks. havde jeg en klient som i samtalerne kunne fortælle, at han nærmest hver nat, de sidste 15 år, havde haft den ubehagelige gene, at vågne op med kraftig angst, tre-syv gange hver nat. Dertil led klienten af svær angst, når klienten skulle over mindre eller større broer. Klienten kunne også indimellem opleve en tydelig mindreværdsfølelse, når klienten var sammen med sin partner. (har er pæn fyr og har et godt arbejde).

Gestaltterapi har måder og redskaber der kan hele, ændre og forklare, selv Depression og komplekse gener som nævnte. Klienten kom efter 12-14 samtaler helt af med sine gener, kom af med det som jagede ham indvendig, kom af med sin følelse af, ikke at have helt lov til at være her, og glædede sig meget over at kunne sove godt igen.


Hvilker ekstra gevinster er der ved helende og udviklende samtaler

  • At kunne tale bedre med i sociale sammenhænge.
  • At kunne hvile i sig selv, og gå afslappet nedad strøget.
  • At kunne tænke på flere gode ting, og ikke længere synke i dyb tristhed, men hurtigere at kunne se det gode, sig selv, og det som er interessant og skønt i verden.
  • Have fået mere mod, og bedre til aktivitet i forhold til egne ønsker.
  • Have mindre forsvar, men mere styrke og tiltrækningskraft i forhold til kæreste eller kone/mand.


Kort om synspunkt

Jeg ser hvert menneske jeg får besøg af på mit kontor / praksis som en unik og spændende sjæl, som ikke skal være som andre, men sådan som mennesket/sjælen selv gerne vil. Og at noget af det bedste i livet, er at gøre det man kan li, og være den man er. Dette er ofte ønsket og målet for den enkelte.


Lidt mere om Gestaltterapi

Læs mere om Gestaltterapi - Klik her.


Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi handler mest af alt om det som er grundvilkår for alle. Den kan nogle gange påpege interessante eksistentille sammenhænge, - 'du opfører dig tit som en ung, men er ked af at du ikke bliver behandlet som en voksen'.


Eller - da du var barn og ung skulle du altid være en pæn pige, og nu kan du ikke sige fra, og ved ikke helt hvem du er. Skal du blive ved med at være en 'pæn lille pige'. Det der gjorde dig bange for at være andet dengang, er nok det samme indeni dig idag, skal vi afprøve om det stadig er farligt, at bryde med den pæne lille pige væren. Hvad var hemmeligt dengang, skal vi gøre det til en del af dig af dig idag, og styrke.


Det kan også være nattedrømme. Du drømmer, at du rutsjer hurtigt ned igennem et blødt og komfortabelt rør. Men du har lyst til hele tiden at kunne gríbe fast i noget, og holde igen. Og hvad siger røret dig. Vær røret, og spørg det, og svar. Det svarer, at der ikke er noget at holde fast i, fordi du skal holde op med at holde fast, holde igen, holde op med hele tiden at stoppe op og passe på dig selv (her et stykke fra et Drømmearbejde, Drømmeforståelse, hvor klienten sætter sig i stolen ved siden af, og er røret). 


Denne terapiform, Eksistentiel Psykoterapi, beskriver og ser hver enkel eksistens som unik (og sammenhængen og årsager), men dernæst i sammenhæng med det som er fælles vilkår. Nye vinkler på tingene, tanker fra terapeuten gør, at klienten pludseligt godt kan se en logisk sammenhæng. Jeg kan også indimellem her ønske, at nævne noget fra en roman jeg har læst. Eller nævne noget fra egen erfaring, eller en andens erfaring, men sætte det i forståelse med det der er emnet for klienten.


Et motto jeg godt kan lide (Irvin Yalom, eksistentiel psykoterapeut) siger - 'opfind en ny terapi til hver ny klient'. Dette motto fjerner al stivhed, og gør at jeg jævnligt kan lide, at finde på en øvelse/øvelser som passer godt og vil være befriende og ændrende for klienten.

​Psykoterapeut, individuel, Par- og Familieterapeut   |   Thomas R.J Andersen   |   Vordingborgvej 34   |   4600 Køge   |   Tlf.: 26 85 00 97   |   Mail: ditjeg@ditjeg.dk​