​Individuel terapeutiske,

Individuel samtaleterapi i Køge

Der bemærkes først, at hvis man ikke mærker lyst til, eller ikke motiveres godt af, at læse to halvlange spalter om det faglige. Så kan det faglige summeres ned til, at Gestaltterapi, oplevelsesorienteret psykoterapi, Helhedsorienteret psykoterapi og eksistentiel psykoterapi, tilsammen giver en menneskelig, helende, visdomsgivende, interessant, anerkendende, styrkende og selvkærlighedsgivende måde (og samtale), at afhjælpe (komme af med) ubehagelige gener som angst, Stress, depression, sårbart selvværd, spisestyring og lign.

Og jeg tror også, at når man læser om det faglige, så kan man godt få en følelse/opfattelse af, at samtale vil være som, at blive kørt igennem en metodemaskine. Men sådan er det slet ikke. Metode og redskaber er mere noget terapeuten har med, som indsigt og helende redskaber man  tager op, når redskabet vil give noget godt (f.eks. en dybere helende øvelse, eller forstå en drøm),  og også først efter 2-3 hyggelige, positive, rummende, helende og anerkendende samtaler. 

Sproget og samtalen er faktisk menneskets stærkeste sans, og derfor heles man også i samtalen, fordi man bliver gjort okay/rigtig (det kræver dog helst noget menneskeforståelse og erfaring hos den ene).

Individuel samtale terapi. De faglige måder/metoder.

 • Først noget om gestaltterapi.
 • Derefter om Helhedsorienteret psykoterapi.
 • Derefter lidt forskelligt om helende samtaler.
 • I højre side lidt nede, kommer der lidt om eksistentiel psykoterapi og oplevelsesorienteret psykoterapi​.​

Gestaltterapi kalder man ofte, trods det lidt stive navn, for den bredeste måde at samtale på, fordi den rummer forskellige gode ting. Fra væsentligst den gode menneskelige samtale, til forskellige bevidsthedsgivende/forståelsesgivende, helende, opbyggende og udviklende måder.​

 • Den narrative måde: (del af gestaltterapi) klientens fortælling, beskrivelse af erfaringer og sig, og god samtale.
 • Det at blive bedre til, at være hele sig, også det sårbare, og det gode man er. Det bliver man bedre til, ved i samtalen at få mulighed for, at mærke sine følelser og tale om dem. På den måde bliver de gjort okay og forståelige. Og det er en god del af det, at komme til, at føle sig okay. Det er også med til, at man bliver bedre til, at fylde med det og den man er, de sårbare følelser og det gode man er. Det lærer også en, at blive bedre til, at tage ansvar for sine følelser (jeg har lært, jeg ikke er forkert bare fordi jeg har dem, så jeg kan godt sige dem, istedet for kun at reagere på dem). At føle sig mere okay og ikke forkert med sine følelser, er også en god del af det, der heler selve den dybere sårbarhed (når de kommer ud i lyset, bliver de til guld, og man bliver selv iorden/og til guld). Man bliver okay og mere fri i verden (både mere fri og mere tilknyttet/tættere til de andre og verden).
 • Ansvar for Nuet (også f.eks. på denne måde: hver gang jeg kommer snyder jeg egentlig terapeuten lidt, ved for meget, at være meget overskudsagtig, istedet for, at lade det fylde noget mere, hvor psykisk sårbart jeg på flere måder har det. For først når jeg viser sårbarheden bedre, er jeg hele mig selv, og det i sig selv er grundanerkendelse, at jeg giver mig lov til at være her som jeg er (et eksempel på, at der også er ansvar i, at vise sin sårbarhed, ikke at man kan tvinge en person. Og jævnligt skal terapeuten støtte klienter, til at sætte ord på lidt mere af det svære, men det er helt okay). Men langt de fleste er dog gode nok til, at fortælle om de følelser som generer dem. I ansvaret for nuet, ligger også det, at tage ansvar for, at man gør noget uhensigtsmæssigt, f.eks. for ofte flygter fra mulige konflikter (som ellers kunne have været givende). Og det kan altså handle om, at gøre nye givende ting, og f.eks. at lære, at se på livet (og tænke), på en lysere og mere balanceret måde, og se mere af det skønne. Det kan også handle om, at tage ansvaret for, ikke at spille (hvis man f.eks. er spilafhængig. Eller træne mavemusklerne, hvis de ønskes i god form (for ansvaret kommer ikke udefra og hjælper en). Men gestaltterapi og helhedsorienteret samtale hjælper effektivt mennesket/-klienten til, at få bedre selvværd og f.eks. til, at komme af med angst, eller depression, og så bliver det lettere (og nogle gange automatisk), at gøre nye ting eller tænke mere lyst og givende. Imens f.eks. Kognitiv terapi alene handler om, at gøre nye ting og tænke mere givende, og faktisk ikke må interessere sig for fortid og årsager (menneskets liv), derfor bliver en del lidt skuffede (over Kognitiv terapi, og ofte hjælper kognitiv terapi ikke så meget på sigt).
 • Psykoanalyse, er en god del af gestaltterapi. Som Yalom skriver et par steder 'man er nødt til at blive ved med, at have stor respekt for psykoanalytikerne, - for de heler stopper) ikke før de (sammen med klienten/mennesket) forstår grunden. At forstå grunden heler også ganske stærkt, og skaber bevidsthed og er ofte med til at skabe gennembrud (f.eks. heling af angst eller traume). Jeg oplever nærmest hver gang, at når mennesket/klienten, i en dejlig, interessant og indre nærværende øvelse (ved fuld bevidsthed, kun med lukkede øjne), selv bevæger sig og bliver guidet enten, ind i en følelse (følelsens rum, en side af det indre rum), eller historisk tilbage til en f.eks. svær situation (generelt kaldet følelsernes og erfaringernes rum), så heles bl.a. angst, traumer, styring, og ofte store dele af årsager til depression, med 70-100% (og også medvirkende til helet selvværdsfølelse)(oftest skal sådanne øvelser laves en 2-3 gange). Og så heles resten via go, positiv, spændende og anerkendende samtale.              Tænk på når du er frustreret over, ikke at kunne få cykellåsen monteret, men når du opdager og forstår hvorfor, så løser det sig. Psykoanalyse synes jeg lyder meget intellektuelt eller tørt. Så jeg vil tilføje, til det, at jeg egentlig ser dem (psykoanalytiske måder), som noget af det mest menneskelige, og derved altid en interessant, dejlig og givende tilgang. Det skal dog siges, at der i forhold til tema og problematik, ikke altid er brug for psykoanalyse, eller højst en lille spændende og givende variation af analyse. Og vigtigt, hvis man slet ikke bryder sig om tanken, så kan man godt komme til forståelse, heling og i givende havn, uden sådanne øvelser.
 • Drømmearbejde. Bruger jeg jævnligt, ikke hver gang. Er en meget givende, og helende og præcis måde, at se og forstå, hvad der er klientens sårbarhed, udfordring eller problematik.
 • Retning. Gestaltterapi og oplevelsesorienteret psykoterapi er holistisk og helhedsorienteret.
 • Det var lidt om Gestaltterapi, som altså er en bred, menneskelig, helende og helhedsorienteret måde. Som altså har psykologisk kloge og helende elementer, men som økologiske rosiner i luksus grøden, altså i den bare gode, positive, omsorgsfulde, rummende, spændende, modne og anerkendende samtale.

Helhedsorienteret psykoterapi:

​Helhedsorienteret psykoterapi er noget centralt.

Det vil sige, at det f.eks. ikke kun handler om at forstå (psykoanalytiske måder).

Og ikke kun handler om, at lære nye givende tanker og givende handlinger.

Og ikke kun handler om den anerkendende og selvværdshelende samtale.

Og ikke kun handler om Angstfølelsen eller utryghedsfølelsen og følge følelsen for, at hele og forstå den. 

Men at det handler - sammenhængende (holistisk) om lidt af hvert. Fordi vi er hele mennesker, med erfaringer, følelser, tanker, handlinger, ønsker/drømme, og behov og ønske om, at blive set som vi er og som fine og værdifulde. 

At det hele er der (alle de gode vitaminer) gør ikke, at der så er for meget. Det er mere i menneske-synet, at det hele er der. Så hvis klienten vil fortælle om noget bestemt, så lytter man til det og taler om det, eller hvis klienten beskriver angstfølelsen, så følger man den, og finder heling og guld.

Denne måde viser den selvfølgelige sammenhæng, og klienten bliver mere hel og bevidst.

Den kræver ikke mere end andre måder, tværtimod er den ganske effektiv (som proteinbar) og righoldig, fordi der er lys og plads til meget, og derfor heles og vokser meget (som mange skønne blomster og planter, der har været under skygge.  

Det helhedsorienterede har samtidig også interesse for klientens/menneskets fysiske følelser, både f.eks. for jævnlige hovedpiner, spændinger, og f.eks. lidt svært ved, at trække vejret godt ned gennem brystet og ned i maven (og man kan blive klog på hvad der strammer ved luftrøret/brys-tet).

Det helhedsorienterede betyder også, at man bestemt også taler om nyere erfaringer, om ens farver, ens personlighed (styrker identitetsfølelsen), ens interesser, ens glæder, og om de ting og oplevelser der er værdifulde, og om de par vigtigste ønsker og drømme man måske har.

Det helhedsorienterede kan også handle om ens relationer til ens familie, forældre, søskende og måske ens veninder og venner.

Men det handle ikke lige meget (lige stor mængde) om alle de nævnte ting, eller rettere sagt, noget mærkes meget givende, at give plads, og noget andet får måske en smule mindre plads. Og så kan det være lidt omvendt, eller lidt anerledes for en anden klient/menneske.

Når man beskriver det sådan, kan det måske lyde meget fyldigt. Men egentlig er det bare naturligt indhold i en samtale, der f.eks. kunne handle om, hvad der ligger i tyngden i min/klientens depres-sion, og det at få nogle både forstående og stærke trappetrin til, at komme op i lyset, glæden og meningsfuldheden igen.

Mens Kognitiv terapi er mere to-dimensional /flad, og mere handler om, at lære klienten, at tænke anerledes og handle anerledes, for af den vej, at få det bedre. Dette har på nogen en hurtigt bedrende virkning (men på andre hjælper skaber det ikke rigtig nogen bedring). En stor ameri-kansk undersøgelse fra ca. 2003, viste at sårbarheden, f.eks. depressionen rigtig ofte vender tilbage efter ca. 8-9 måneder, fordi årsagerne er ubearbejdede, ikke talt godt nok om, og ikke oplevet hørt og forstået af terapeuten, og også styrken i det anerkendende mangle ofte.  

​En Psykoterapeut eller en Psykolog skal skabe lys hvor der er mørke.

Enkelt set findes der indeni to slags lys, frygten, angsten og sårbarhedens lys, som ved at blive fundet, talt om og forstået, kan heles helt (specielt når man også heler selvværd og selvkærlighed).

Og så er der Selvkærlighedens og Selvets lys (som siger - jeg har god kærlighed til mig selv, jeg er okay som jeg er, jeg synes jeg er noget rigtigt godt som jeg er, jeg er noget ligeværdigt med andre), som kan tændes, eller skrues op for (hvis det er for lavt) til tryghedsgivende og skønt niveau).

De to forskellige typer af lys, frygtens/angstens lys, og selvkærligheden og Selvets lys, eksisterer på hver sin side/ende, af samme vægtbalance stang. Så når man har fået helet sit selvværd, og kan være og stråle i verden som man er, så kan man aldrig frygte eller få angst (eller - angst igen).

​I forhold til Angst, oplever jeg jævnligt, at få en klient, der har gået hos en eller to forskellige psykologer, men ikke rigtig har oplevet, at det har hjulpet, udover nogle krykker eller redskaber til at håndtere angsten.

De fleste psykologer arbejder idag hovedsageligt med Kognitiv terapi. Men jeg må sige, at mit synspunkt er, at det ikke er det bedste for Angst eller Depression eller f.eks. Spisestyring, og egentlig heller ikke for Stress (i mine øjne). Men der er dog så mange forskellige overlapninger (ting der er lidt ens) indenfor metoder, at jeg af den grund ikke helt kan sige, at kognitiv psykoterapi ikke kan være noget godt. Men jeg holder dog på mit synspunkt, at jeg ikke er så begejstret for Kognitiv terapi. Den er lidt for smal for mennesker synes jeg. Og den handler lidt for lidt om, faktisk at komme af med den psykiske gene. Men igen, det vigtigste er nok, at jeg giver mig ret til et synspunkt, så jeg ikke bare flyder ud, det har aldrig været min stil.

​​

Læs mere om hvordan man kommer af med angst

her - Klik her.

Anorexi og spiseforstyrrelse. - Klik her.

Samtaler kan også handle om, støtte til bryde mønstre, eller afhængighed. Eller ønske om at tale om eget liv, for at få forståelse, og ønske om støtte til, at komme ind på en mere lys og givende vej.


Problemer med at møde en kæreste.

Psykoterapeutisk coaching.

Jeg tilbyder også psykoterapeutisk coaching, til dig der kunne bruge samtale om, og hjælp til, at komme igang med det du gerne vil

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Hvis du generes af en gene, og gerne vil have god hjælp til, at komme af med den, eller du bare har brug for at tale om noget svært, så er du velkommen til at ringe eller skrive via kon​taktformularen.​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Thomas R. J. Andersen

Vordingborgvej 34, 

4600 Køge

Klik her for rutevejledning

Kontaktinformation

Telefon: 26 85 00 97

E-mail: ditjeg@ditjeg.dk​

Telefontider

Man - fre: 08.00 - 17.00

Lør og søn: lukket

Mails besvares alle dage.